INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. 800,— ■V' v thans voorgedragen, 477.038,2 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN in het vorig jaar 471.119,15 510.914,72 Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VI 510.914,72 959.425,52 471.119,15 980 038,34 477.038,2Ï| 948.927,41 1950 p a M OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport 55 Teruggave van kade- en havengelden 56 .57 58 3 4 4Ai Teruggave van te veel geheven gelden wegens het ge bruik van schoollokalen voor particuliere lessen Teruggave van pachtsommen voor vaste standplaatsen en kermis-standplaatsen Kosten van advertentiën enz Vergoeding aan het bedrijf der Gemeentewerken wegens kosten van administratie en invordering der precario rechten Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz., an ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VI komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VI komende Jj Bijdrage aan Hoofdstuk VI van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst 5 Rente en aflossing in zake de uit het Werkfonds ontvan gen voorschotten ijdrage aan Hoofdstuk IX van de gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 629.406,61 65,57 30,10 166,45 800,— 7.742,60 56.869,06 130.926,02 80.064,71 83,45 in het vorig jaar. thans voorgedragen. 26.781,37 26.489,57 745.326,— 100,— 25.— 500,— 250,— 5.779,39 52.140,66 141.006,62 7.434,29 80,06 26.596,32 711.163, 100, 25,— 500,— 250,— 800,— 7.936,81 50.330,71 146.480,62 4.625,— 75,- 230,— 26.411,26 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VI 448.510,80 508.919,19 959.425,52 980.038,34 948.927,40 510.914,72 471.119,15 477.038,28 471.889,12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 18