44 - 16.280. f 16.279,05 1 I Volgno. 16 Volgno. 16A Volgno. 29 Volgno. 33 Volgno. 34 Volgno. 35 Door afschrijving vrijgekomen middelen te bestemmen voor aflo- sing van'schuld 7-3.235"TO Zie Bijlage I. Afschrijving boete leningen 2.694 "Q Zie Bijlage I. Kapitaalsuitgaven: Nadelig saldo rekening vorig jaar nadelig saldo kapitaaldienst 194Ö" tekort bouwterrein 1949 aflossingen 1949 grondaankopen 1949 rond 56.371,15 24.559,- 236.904,60 550.000,- j 867.634,75 rente reservefonds 1949 f 13.100,- afschrijving disagio 1949 2„761,11 afschrijving boete lenin gen 2.694,59 geldleningen 833.000,- 851.555,70 of rond Aflossing van schuld aan de gemeente Zie Bijlage III. 16.280,- 272.414,97 Bijdrage aan de gewone dienst van het exploitatietekort 00 "bouwterrein" f 31.793,- Zie volgno. 7. In rekening-courant gestorte gelden Staat tegenover volgno. 11 der inkomsten. 500,000,- 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 190