-,- 22C 2 3 4 6 7 8 9 10 - 45 - r p 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoofdstuk 1 Huren en pach- OnderhTtechn. ten d. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 3.000,- 980,- 365,- 15»- 875 ,- 150,- X 440,- 30,- 20,- 50,- 30,- 800,- 390,- 35,- 10,- 350,- 20,- 20,- 25,- 100,- 10,- 15,- 400,- 525,- 25,- 25,- 875,- 1.300,- 1.000,- 50,- 75,- 75,- 580,- 1.515," 2.500,- x 465,- 2.385,- X 665,- 800,- X 20,- 2.800,- 40,- 3.800,- 505,- 1.400,- 25>- 1.170,- 50,- 1.900,- 65,- J_ 1.300,- 60,- 18.055,- 1.895,- 13.250,- 8.320,- 102.250,- 11.600,- 77.410,- 875,- 1.475,- 4.020,- 43.800,- 263.000,- lasten 5 t e n stuk 1 GrTstr.en wa- tersch oL incl nettokosten Hoofdstuk 2 T~ 1 110,- 25,- 15,- 100,- 30, 56,- 17,- 11,- 253,- 33,- 1.928,- 607,- 394,- 8.812,- 1.163,- 1 120,- - 293,- 50,- 10.180,- 1.718,- j 15," 5,- 15,- 19,- 6,- 2,- 28,- 660 211,- 58,- 995,-- 1 i 60,- 15,- 40,- 6,- 1.352,- 218,- 150,- 140,- 130,- 156,- 38,- 71,- 5.441,- 1.352,- 2.480,- 1 O NO ^i- 39,- 1.341,- 1.395,- 1 1.118,- 38.910,- 42.938,- 31.793,- 9~" 530,- 340,- 100,- 325,- 360,- 175»- 115,- 380, 115»- 102 ,- 80,- 26,- 78,- 125,- 5 32,- 133,- 41,- 4.347',- 1.824,- 1.117,- 4.634,- 1.428,- 2.440,- 669,- 1 13.350," 18.354,- 299 T 302,- 150,- I 10.526,- 5.180,- I 1.835,- 239,- 1.428,- 17,- 28,- 72,- 942,- i 63.617,- 8.313," 1 49.640,- 580,84 976,- 2.510,- 32.764,- L 5.013,- j 174.106,84 38.910,- 179.119,84 1 I 1 -! 83.880,16 Totaal Hoofdstuk 3 226„366,br4 Afschrijving op disagip Rente van leningsschuld Rente aan Centrale Kas en Reserverekening Afschrijving boete van geldleningen 3.235,48 '187.745,39 32.691,38 2.694,59 BIJLAGE I. 7B II It II It II II II 11 11 II It tr 1 SPECIFICATIE HUREN EN PACHTEN, ONDERHOUDSKOSTEN EN V 0 G 1 r S o n e 23G II 1 Bate n Omschrijving der groepen 1 6 16 Voor bouwterrein bestemde gronden. 2e Kanaalpand Noordzijde 2e Kanaalpand Zuidzijde aan de weg Achter de Hoven in de Schrans aan en nabij de Groningerstraatweg aan de Harlingerstraatweg en Harlingertrek- weg aan de Snekertrekweg ten Zuiden Cambuursterpad, Schoppershof Weerklank, e.o. ten Westen Pasteurweg diverse percelen le Kanaalpand omgeving Goudenregenstraat en Leliestraat aan de Mr. P.J. Troelstraweg en ten Noor den van de Harlingerstraatweg diverse verspreide percelen ten Oosten weg naar Cambuur en ten Zuiden Boerhaavestraat landen Cambuur ten Noorden Kalverdijkje gronden aan de Lekkumerweg terreinen ten Oosten Poppeweg, tussen SchieringerslootNoordvliet, Poppeweg en Kalverdijk Cultuurgronden zathe en landen Magere Weide zathe en landen Wijlaarderburen landen Cambuur weiland 't Ouddeel en Kalverdijkje tussen Tijnje en Achter de Hoven as,n de Harlingertrekweg aan de Dokkumer Ee overname van Leeuwarderadeel Groot Humalda aan het Keegsdijkje Erfpachtsgronden. aan het Nieuwe Kanaal A„de Hoven ten Z„Spoorl,n„Groningen tussen Troelstraweg en Spoorlijn Leeu warden - Hardingen tussen Dokkumer Ee en Gron.straatweg tussen Gronstraatweg en Vliet diverse verspreide percelen aan de Hollanderdijk tussen Troelstraweg en Dokkumer Ee overname van Leeuwarderadeel 11.145,- J ■o en kosten deskundige X Voor onderhoud boerderijen en gemalen zie Bijlage 2. Baten en lasten betreffende het gedeelte buiten het oorspronkelijke vliegveld s Saldoverlies af te schrijven van de reserve. Saldowinst uit te keren aan de Gemeente - 46 ADMINISTRATIEKOSTEN, RENTEN E.A., BENEVENS VERLIES EN WINST. Verlies en Winst Hoofdstuk 3 i Por totaalgroep Administra tiekosten Renten en disagio en kosten geldie-} ningen enz. Totaal lasten Verlies 3. Winst te specificeren als volgt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 191