- 51 1949< Aldus besloten in de vergadering van de Eaad van Leeuwarden, Voorzitterc Secretaris, BEGEOTING VAN BATEN EN LASTEN EN VAN KAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN HET GEMEENTELIJK WONINGBEDEIJP VOOE HET DIENSTJAAR 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 194