- 53 - 6 8 12 Volg- no 1 2 4 5 7 Omschrijving der baten Huren Bijdragen van het Rijk in de exploitatiekosten van woning wetwoningen Uitkering uit het fonds voor huurverlaging Rente van belegd kasgeld Verhaal van sociale lasten Ingehouden loonbelasting Overige ontvangsten Uitkering van de gemeente in het verlies Ontvangen i in 1943 1949 Geraamd voor 1840158,67 17.516,20 11.372,98 1 „319,08 1.082,28 1*425,99 2.023,45 32.884,07 f 200.317,78 38.370,- 3.052,97 207.96 750,62 1.050,- memorie 35*609,09 251.782,72 03.820,- 3-052,97j 775,- j 1.069,70: 1.800,- memorie 26.499,61 Vol g- no 9 10 11 13 f 279„358,42 566.914,08 - 54 - Omschrijving der lasten Uitsreseven Geraamd voor in 1948 1949 1950 Salarissen 14.106,34 16.620,- 20.289,60 Sociale lasten 1.870,08 2.179,14 2.898,57 Loonbelasting 1.425,99 1.050,- 1.800,- Kantooronkosten 2.540,37 2.350,- 2.400,- Storting in het onderhouds- f onds 41.019,94 32.725,- 55.072,- Belastingen 260641,83 28.449,- 40.382,- Waterlevering 14.341,45 17.281,- 26„406,- Verzekering tegen brandschade 1.521,40 1.580,69 2.875,70 Pacht van grond 29*033,37 30.183,38 63-958,38 Rente van geldleningen 61.055,66 81.187,91 252.747,12 Rente van kasgeld 4.302,60 4.207,96 7.000,- Afschrijving 46.418,55 30.635,40) 67.405,02 997,48 Storting in het huurverla- gingsfonds 1.073,38 1.073,38 1.073,38 Storting in het fonds voor achterstallig onderhoud 6.231,77 28.838,08 22.606,31 Overige uitgaven 199,99 memorie 251.782,72 279.358,42 566.914,08

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 195