39 9 5 75 35 35 73 1.032,37 1.861,96 184,35 718,98 1 -935 s 70 147,48 1.106,12 92,18 2.783,73 1«290,47 1.253,60 1.382,65 645,23 645,23 1-345,78 294,96 1.106,12 \f 25.588,17 1.624,- 2.929,- 500,. 1.131,' 3-402,- 400,- 366- 2.000,- 2.494,- 1.740,- 145,- 4-379,- 3-500,. 1-972,- 2.175,- 1.785,- 1.785,- 3-723,- 1.376,- 3 «060 1.228,- 2.282,- 496,- I.O55,. 4-007,- 165,- 555,- 550,- 404,- 135,- 500,- 285,- 730,- 1.755,- 875,- 875,- 1.845,- 7.150,- 1.488,- 1.500,- PER lasten 63,20 119,50 21,50 175»- 30,- 78,- 86,- 144,- 90,- 8,- 181,20 178,- 161,10 100,- 75,- 75»- 889,20 1.270,13 638,80 1.027,57 100,- 1.776.84 2.456,- 2.420,28 365- 4.297,68 7.975,38 5.018.85 1.126,65 800 ,- 5-525,- 21.736,- 2.304,- 4.56O,- 2.875.70 63.958,38 1.941,65 4.627,17 636,54 1.905,52 5.985,33 247,40 2.198,77 10.747,88 5.498,16 11.781,45 110.791,20 113,69 11,26 43,90 238,57 9,01 10,13 45,03 96,81 67,54 314,27 169,96 78,80 .407,34 .348,19 39,40 39,40 67,54 1.360,95 2.963,95 767,77 2.294,51 8.851,77 786,- 2.438',37 106,05 36,91 174,05 5.419,63 4.147.75 305,93 1.975,28 1.932,16 183,42 889,96 67.405,025 1.073,38 9.670,97 4.274,49 9.113,831 18.745,36; 3.491,22, 8.987,68! 26.145,37! 1.183,05: 11.765,42: 31.719,15! 17.733,50! 39-619,- i 22.606,31 565.114,08: BIJLAGE II Groep C omplex - 64 - Admini stratie kosten I 56 II 101 III 10 IV V 105 Va 8 VI VII 40 VIII 86 IX 60 X XI 151 XII 70 XIII 68 XIV XV XVI XVII XVIII 286 XIX 16 XX 60 1308 Onder- houds- f onds woningen Mariahof c.a, f Hollanderdijk c.a. T j Hiddesstraat Jac. Binckesstr. c.a verspreide woningen v.m. Leeuwarderadeel dienstwoningen A.Stellinwerfstr .c .a Ramstraat c.a. Marssumerstraat c.a. Achter Landbuurt Balistraten c.a. Harlingerstraatweg c.a. Camminghastraat c.a. Insulindestraat Geraniumstraat c.a. Cambuurxdein M.H. Trompstraat c.a. Marathonstraat c.a. Julianalaan Kalverdijkje/Spoorstr 165,92 737,41 1.585,44 5.272,49 14.586,- SPECIFICATIE j Belas- j tingen 502,- Waterle-; ding 55.072,- j 40.382,- - 65 - Assu rantie 70,20 200,- ]00,- 170,- 150,- Pacht van grond Rente v. I Rente i geldle- van ningen kasgeld 3.249^90 4.525,99 9.265,10 2.931,28 12.868,54 32.011,44 7.500,- 24.033,80 63,04 82,17 321,94 .432,01 252.747,12 i 7.000: Afschrij ving 2.586.76 5.245,88 18.169,76 3.900,- 3.941,54 Huurver- lagings- fonds Ponds v. achterst onderhoud Totaal 8.660,85 1.809,89! 984,50! 25.409,10! 27.626,39; 32.270,771 15.896,53! 18.928,45! 18.584,24! 51.738,27: 184.447,39; 18.864,97!

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 201