I 5.570,88 1========== XVI XVII XVIII Woningen Marathonstraat c.a, 1.805.350,- CD 30.684,- 30.920,- 1.091,44 2.769.78O,- 250.000,- 228.145,- 372.700,- 38.577? 20 72.214,- 110.791,20 9.125,80 14.908,- 110.791,20 70 - OVERZICHT LES 33JGSSCHULD Groep Omschrijving der leningen Rente Woningen Cambuurplein Bouwvoorschot Woningen M.H. Trompstraat c0a, Bouwvoorschot 71 woningen Transport 4 4 Geldlening genu 1949 1 won.+ 1 winkel 3-g- Bouwvoorschot 102 woningen 4 Bouwvoorschot 184 woningen 4 XIX Woningen Julianalaan Lening 1949 Woningen Kalverdijk.je en Spoorstraat 24 woningen 4 36 woningen 4 Oorspronk. schuld 2.791.262,32 294.536,22 773.000,- 31.184,- 804.184,- 964.430,- Schuld pei Hflossing 1 Jan .1950 195° Schuld per 31 Dec.'50 - 71 - Versch., rente op 1 Jan50 Te "bet.rente in 1950 (2) Verschorente op 31 Dec.50 (3) Ten laste v- d. exploita tie in 1950 (2+3-1) 2o042s313.y0,732,36 1.991»580,82 14.852,80 294.536,221| 1.932,16 292.604^06ZLZ-. 66.808,81 14.673,22 66.629,23 11.781,45 11.781,45 77 3.000;- 31184/- 5.070,88 500,- 767.929,12 30.920,- 1.091,44 798.613,12 32.011,44 32.011,44 964.430,- I.8O5.350,- 2.769.780, 250.000,- 228.145,- 3 72.700,- 6.326,66 11.843? 10 958.103?34 1.793.506,90 38.577,20 72.214?- 18,169,76 2.751.610,24 600.845,- 600.845,- Totaal 7 5 10 60 7 5 4 6.761.658,40 12.500,- 1.496,63 2.444,91 237.500,- 226.648,37 370.255,09 7.500,- 7.500,- 9.125,80 14.908,- 3.941,54 596.903,46 92.846,70 6.668.811,70 14.852,80 24.033,80 252.926,70 24.033,80 14.673,22 252.747,12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 204