- 72 - 8 8 2 6 .050,35 .042,85 6.257,14 5.016,14 302,43 f 7.485,07 f 3.095,76 8.238,- 8 1,50 x 52 1/7 52 1/7 52 1/7 6 1 1 1 5 s s k k k k 584,- - 73 - lk" 3,50 X 52 l'/7 18250 1 k 4,25 x 52 1/7 221,61 3 a." 4,50 x 52 1/7 703,93 2k" 6,50 x 52 1/7 677,86 2.120,- BIJLAGE IV, H U R E I Groep I Groep II 56 woningen Mariahof c.a, 4 2 18 3 a 5 a a 1,20 x 52 1/7 5 1,30 x 52 1/7 1,50 x 52 1/7 1,60 x 52 1/7 1,70 x 52 1/7 3,25 x 52 1/7 3,50 x 52 1/7 3,75 x 52 1/7 4,- x 52 1/7 101 woningen Holland.erdi.ik c.a, 50 a 2,40 x 52 1/7 37 a 11 2,60 x 52 1/7 2 a 2,90 x 52 1/7 11 a 3,- x 52 1/7 1 a 5,- x 52 1/7 afgrondhuren tt ft ft If ff ff tf ff 500,57 542,28 156,43 333,71 177,28 ■095,- 586,60 1.720,71 260,71 13.557,13 208,- Groep III 10 woningen Tjerk Hiddesstraat 6 a 299,16 per jaar 4a" 325,20 1.794,96 1.300,80 13.349,23 Groep IV 39 woningen Jac. Binckesstraat c.a< 8 S 182,04 pex jaar 21 k 214,08 8 S 222,- 2 a 255,- ti ff ff ft tf ff tf 1°456,32 4.495,68 1.776,- 510,- Groep V 105 verspreide woningen 1 7 6 1 1 13 1 9 1 a 0,50 x 52 1/7 1 5 2 1 a s s 1,60 x 1,65 1,80 1,95 2,- 52 1/7 52 1/7 52 1/7 2,05 x 52 1/7 2,10 x 2,15 x 2,20 x 2,25 x 2,35 x 2,40 x 2,50 x 2,55 x 2,75 x 2,80 x 3,- x 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 52 1/7 11 26,07 625,71 516,21 93,86 101,68 -.355,71 106,89 985,50 112,11 114,71 586,61 245,07 125,14 782,14 132,96 143,39 146,- 782,14 Transporteren 7.565,90 32.167,96 Transport 7»565,90 IS," 3,75 x 52 1/7 195,53 2k" 4,- x 52 1/7 417,14 1 k 4,20 x 52 1/7 219,- la" 4,70 x 52 1/7 245,07 2k" 5,- x 52 1/7 782,14 IS," 6,- x 52 1/7 312,85 IS" 7,50 x 52 1/7 391,07 IS" 9,- x 52 1/7 469,29 3a" 10,- x 52 1/7 1.564,28 Arendstuin 45 500,- Berlikumermarkt 15 700,- Boelestraat 1 Ben. 222,- Boelestraat 1 bov, 312,- Groningerstraatv/eg 171 150,- Harlingerstraatweg 75 800,- Menno van Coehoomstraat 3 364,- St. Jacobsstraat 33 416,- Tuinen (lichtramen) 75,- Tuinen (winkel) 450,- Wissesdwinger 46 226,30 Groep Va 8 woningen schoolwoning Goutum 275,- veldw. woning 234,- woning Hofstraat 2, Huizum 260,- schoolYroning Huizumerlaan 150 375,- Hempens 104,- Lekkum 275,- veldw. Y/oning Wirdum 406 D 247,- voorm. onderw. YYoning Em. Murand- str. 39 350,- Groep VI 9 Y/oningen 1 Y/oning a 143,- per jaar 143,- 2 woningen a f 208,- per jaar tf 416,- Herestraat 13/15 ff 364,- gedeelte tt 78,- (P.N.H.M.) tf 370,- Kanaalstraat 2 boven f! 350,- Lange harktstraat 1 boven tt 156,- St. Jacobsstraat 30 ft 130,- 32 tt 630,- Groep Vil 40 woningen Auke Stellingwerfstraat c.a. 14 k f 239,04 per jaar 3.346,56 20 S 247,20 4.944,- 6 S 260,04 1.560,24 32.167,96 18,502,40 2.637,- 9.850,80 Transporteren 65.278,16

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 205