I - 76 - Groep XX 24 woningen Kalverdijkje 36 a 5,- x 52 1/7 9»385,71 vergoeding water Transport 313.3^8,88 60 x 20 1.200,- 16.842,85 Huurverlies rond 16.842,85 315,- Totaal 16.527,85 - 77 - Onderhoud per woning- II 101 III 10 IV 39 V 17 88 Va 8 VI 5 4 VII 40 VIII 86 IX 60 X 5 XI 151 XII 70 XIII 68 XIV 75 XV 35 XVI 35 1 1l 73 XVIII 286 16 60 1388 Bedrag 29,- 1.624,- 29,- 2.929,- 50,- 500,- 29,- 1.131,- 50,- 850,- 29,- 2.552,- 50,- 400- 50,- 250,- 29,- 116,- 50,- 2.000,- 29,- 2.494,- 29,- 1.740,- 29,- 145,- 29,- 4.379,- 50,- 3.500,- 29,- 1.972,- 29,- 2.175,- 51,- 1.785,- 51,- 11 1.785,- 51,- 3.723,- 51,- 14.586,- 86,- 11 1.376,- 51,- 3.060,- 55*072,- Uit deze post moet worden bestreden aan lonen en sociale lasten; rondw. Wedde Kinder- Loonbij- Tijd. kin toelage slag dertoelage 2.946,- 54,- 2.646,- 54,- 2.347.- 912,- 54,- 2.646,- 54,- 2.447,- 54,- 2.519,- 54,- 11 2.347,- 54,- 13,20 11 52,80 39,60 13,20 sociale lasten f 3.758,70 - 1.390,02 (zie volgno. 10 en 4) - Totaal it ff tl ft ff 3.000,- 3.113,20 3.365,80 2.700,- 3.340 ,60 2.773,- 2.814,20 21,106,80 2.368,68 500- 23.975,48 24 a 5,- x 52 1/7 6=257,14 36 woningen Spoorstraat 329.896,73 BlJLaGE V. ONDERHOUD Groep Aantal woningen I 56 £5 "VTY a-LA TV AA ft ff ft II It II II It II tl tl tl II tl II II II II tl li tl II Functie Opzichter 2e kl, le timmerman timmerman le schilder schilder metselaar opperman- ""9 x> J II 400,- II tl 11 II 9 11 17 800,- 11 II 200,- 11 71 400,- tl ff 5 2 7o loongratificatie J

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 207