- 82 - Aldus besloten in de vergadering van de Eaad van Leeuwarden Voorzitter, s Secretaris, - 83 - BEGROTING VAN LATEI EN LASTEN EI VAN PITAALSEIIIO├ĆISTEN EI -UITGATEN VAN DE GEMEENTERE EI IG ETC- VOOR HET DIENSTJAAR 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 210