4.050,— 875,— 700,— .3=375 5400 3150 II II 18.000,— 106=989,— 900,- 3 200,- 180,- 5 400,- 820,- 5000- 10 500,- 1950 22 610,— 106=989,- A 120=241,78 ;i63=797,08^157=159; 21 21 683,10 3 300,— 18.000,— 9=432,19I 4=330,39 3=510,161 71 21 23; aandeel sociale lasten 24 25; 28 I 150,— 2.000,— 137,23 3=486,36 8=000,— 6.200,— 84=000,— 241=346,05 200,— 822,— j 12=000,— 480,— 5=526,47 I 2.600,58 I 2.107,99 i 8.902,25 1=214,85 33 85-.,1- 30 271,90; 29 692,85 313 680,56 - 85 - Volg- no„ Omschrijving der haten Hestboxeiding en aflevering opbrengst compost: 2500 last 5, 4,08 per last 2100 ton a 1,70 ton 11 opbrengst beer: 2700 last a 1,50 per last opbrengst giers 700 last a f 1,25 per last diverse vuilnis vergoeding compostafladen 1,35 Per lest Pr i vaa 11 onne nd'i e 11 s t tonnenheffing 1950 510 priv.tonnen 5. j' 25,p 10200, 3.570,; 13 770,- J 270 370 1100 II II It II II II II II II II II II 17,50 12,50 9, 7, 5, 1Ö800 privaattonnen tijdelijk geplaatste tonnen verwisselingen per abonnement keer meerdere arbeid in gestichten 2/3 aandeel vergoeding kosten van de gemeente Leeuwardera- deel van j 27=000, 22.770,-- .ton 12.750, 4=725, 4=625, 9900 37=800, 15 750,- 85=550,- 500,- 1.300,- 1 600- 39,- ■III Ikerkon voor derden ljledigen particuliere kolken 2 jweghalen afvalbakken en -tonnen 3I doden van honden en katten 4 weghalen bedrijfsafval 5 j huisafval 6 jbergen van afval 7 'ledigen van beerputten 8 jverstrekken van diensten, niet vallende onder Sên der tarieven 1 400,— 27 400,— Ontvangen in 1948 Geraamd voor 22=876,29 1949 22=770 74=134,60 114=287,08 23=230,89 26 900, 27 400,- Transporteren olg- 0 1 2 23 24 25 Omschrijving der lasten Uitgegeven in 1948 i_ iIestbereiding en aflevering diverse uitgaven compost- beeraflevering omzetbelasting 3/6 van 22,770,- arbeidslonen aflevering compostbereiden aandeel sociale lasten II algemene onkosten onderhoudskosten 500, 39=755,84* Geraamd voor 1949 Privaattonnendienst 1'vergoeding schade bij liet verwisselen van de privaat- tonnen 3g€ 2 ;legesgelden afdeling Bevolking 3 ;huur bergplaats te Hempens 4 kosten verwisselen van privaat- Itonnen te Hempens 5 jdesinfectiekosten 100,— 120 80,— 43=722,54 37=116,60 1950 39=755,84 iai schrijving op installaties 21 22 privaattonnen materialen onderhoud privaat- tonnen arbeidslonen privaattonnen veivisselen salaris controleur 26 algemene onkosten onderhoudskosten tractiekosten kapitaalslasten III kerken voor derden 1 diverse materialen en -water verbruik j 21 omzetbelasting 3van 27 400,— 21j arbeidslonen 22; aandeel salaris opzichter 23| 24| 25! 26j 27! II II II II tl sociale lasten algemene onkosten onderhoudskosten tractiekosten onderhoud paarden 3=534,-- 41.507,84 20=764,46 16.831,40 53=079,68 1=355,08 239 686,12234 932,06 241=346,05 33=854,14 'Transporteren 301 741,51 314=956,03

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 212