300,- 100»- 400, 200. I63.797,08i 300, !57.159, 7.400.-. 50.627,98 400, 400, 500, 1.000 1.000 800, 654,j „.832,21j 2.476,54! 2.007,45; 2.225,56! I.500,— 300,— 500, 22.000, S 500,— 9.963,58! 5.489,29! 4.449,55! J3.225,56; 24.394,01 260,— 23 200,— - 87 - M V i VI Ontsmettingsdienst onderzoeken van woningen, inboedels, enz» ontsmetten van woningen, inboedels, enz» ontsmettingen voor het Groone Kruis Schoonmaken Veemarktterrein Vervoer en verwerken van vaarde- Transport 'loos vuil en vuilnisverbranding opbrengst gras- en rietgewas uitzoeken van afval te Uartena Ontvangen in 1948 f ^■120.241,78 7.842,20 35.653,62: 7.500. 32.700. Transporteren J' 163.937,6Ü| 204.297,08. 215.586,93 Volg- no. Omschrijving der lasten Uitgegeven; in 1948 17 Ontsmettingsdienst 1 kosten geneeskundige j> 2 cyaan kali en zwavelzuur jj dotmol en detmolin 4 rattenbestrijding 5 diverse materialen 6. omzetbelasting 3/° van 7.400,- i rijwielvergoeding II.de Jong 8 reis- en verblijfkosten 9 vergoeding aan A.ïiederhoed voor ontsmettingen Groene Kruis 21 arbeidslonen 22: aandeel salaris 23 sociale lasten 24 algemene onkosten 25 onderhoudskosten 26 tractiekosten Transport J' 313.680,56 Schoonmaken Veemarkttorrein waterverbruik diverse materialen ^rasdoden sne euwruimen arbeidslonen gedeelte salaris opzichter 23i aandeel sociale lasten algemaae onkosten onderhoudskosten tractiekosten 1 2 3 4 21! 22i 24 25' 26 71 l00£ vuil en vuilnisverbranding bruggelden grond- en wegbelasting omzetbelasting 3% van contributie vakgroep 5!diverse kleine uitgaven 61 onderhoud motorboot "Berlccl" 71 afschrijving 8j premie verzek." 11 9;gasolie, poetskatoen, enz. 10 jhuur pramen 11!afschrijving op pramen 12'premie verzek» 10 pramen 13materialen onderhoud pramen 21 21 222, 52, 80, Geraamd voor 1949 301.741,51 550 ,000, 23.399,76 3.700, i 50.627,98, 57.203,01 Vervoer en verwerken van vaarde- 32,50 12,— 108,— 50,— 500,— 281,08 213,— .800,— ,040, ,663,72 502,50 21 24 25 1 26 1 28 arbeidslonen vervoer en verwerken vuil vuilnisverbranding aandeel sociale lasten algemene onkosten onderhoudskosten tractiekosten kapitaalslasten 1.000, 70o! 30.000, 2. 14.568,97 7.774,15 6.301,62 890,23 868,03 70.765,80 23.144,35 48.991,74 1950 314.956,03 23.399,76! 50.627,98 69.020,62! 55.710,47! 70,705,80! Transporteren 'f 464.298,205429.588,07! 459.749,57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 213