V 46.574,92 >61=255,09 2=000,— 30=720,56 12.430,— 24.000,— 2.850,-- 7.392,54 885,65 13.603,86 5.504,33 10.627,82 612,56 60- 80,- 8,- ,100,— 600,— - 99 - I Mestbereiding en aflevering II Privaaitonnendienst III Werken voor derden IV Ontsmettingsdienst V Schoonmaken veemarktterrein VI Vervoer en verwerken van waarde loos vuil en vuilverbranding VII Huisvuilophaaldienst VIII Straatveegdienst IX Ledigen van straatkclkon en rioolputten en reinigen van urinoirs X Winterdienst 24 Algemene onkosten 25 Onderhoudskosten 26 Tractiekosten 1 27 Onderhoud paarden en tuigen Directe lo nen en sa larissen 1950 21.300,— 93.734,— 12.480,— 8.654,— 22.500,— 32.900,— 31=234, 36=765,48 16=694, \f 348 262,04 Uitgaven 1948 Begroting 1949 8=222,03 35°898,59 4 o 317,02| 4.070,06i 10 413,15! 12=841,40 9 785,641 14=500,03 7.177,43 1.573,27 9 y j 4.965,85 24.013,10 2.497,14| 1o 948 5.375,95 6.496,61 7.552,31 9.196,77 554242 609,06 5.119,13 2=629,10 5.380,— begroting 1950 9.432,15 -,1.507,8; 5.526,47 3.832,21, 9.963,5; 14.568,91t 13.831,22 16.280,71 1 248,57 1.262,05 108798 ,62 82 574,99^154.219,44 Lonen Salarissen 300=758,04 47.504,— 348.262,04 Omslagpercentage 154219,44 34S26204 is 44,282586 - 100 - 24 Algemene onkosten Specificatie 1950 Salarissen Bureaubehoeften Voor kantoor- en tekenbehoeften, bind- en drukwerk, inrichting kaartsysteem vuilnisemmers en schoonmaken kantoormachines Aanschaffing schrijfmachine met grote wagen Vervanging lettertype op schrijf- mach. Verlichting en verwarming en stroomverbruik machines 1 800, Afs voor vergoeding ver lichting terreinhaas Greunsweg per jaar p 61,80 7 1=738,20 Beis- en verblijfkosten Advertent ieko sten Telefoon- en telegramkosten Zegel- en portikosten Verzekering tegen brandschade van gebouv/en, loodsen, enz Schoonmaken kantoorlokalen; Loon werkster 11,78 p.w.y Jaarlijkse schoonmaak Sohoonmaakart ike len n n „35bd Gratificatie H=de Lang-Hauta Dions tkleding Gratificatiën hij dienst jubilea Bijdrage personeelsver 100 x 1, 29 Loongratificatie (zie voor 1950 "sociale lasten") Diverse onkosten; 7/assen handdoeken Kosten controle admini stratie Diverse kleine uitgaven IJkloon 438,28 41,72 Afschrijving overname en inbreng- vvaarde bezittingen gemeente Leeu- warderadeel Aandeel sociale lasten kapitaalslasten 1/ 1 100,- 1.800,— 707,56 568 Uitgaven Begroting Begroting j 1948 1949 1950 i 24.896,50 24.530,— ƒ30.108,— 987,70 I 1 600,— I 1 800,— 1.595,27 1.674,— j 1=738,20 j 91,30 100,— 100,™ j 326,60 200,— 350,— 749,36 720,— 760,— 215,85 225,— 200,— 172,37 200,— 175,— 696,06 675,— 707,56 208 208,— 208,— 489,19 150Ö 3 2.900,— 135,— 45,— 360,— 100 7.710,85 7.500,— 482,12 576,27 568 1=702,52 1=702,52 zie ondeih, 5.119,13 13.603,86 7.576,47 40.458,69 Dit bedrag is over de onderdelen van de dienst omgeslagen in verhouding tot op die onderdelen geboekte directe kosten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 219