I II III IV V VI mi - 107 - Recapitulatie kosten begroting 1950 Rekening Mestbereiding en aflevering Privaattonnendienst Verken voor derden Ontsmettingsdienst S cb o onmaken ve emarktterrein Vervoer en verwerken van waarde loos vuil en vuilnisverbranding Huisvuilophaaldienst Straatveeg-dienst Ledigen van straatkolken en riool putten en reinigen van urinoirs j Winterdienst Directe Sociale kosten ge- lasten raamd voor 1950 I 22o483,101/ 107.807,59' 13.502,-1 12.858,—I 28 o 500,--i 40o362,80i 31» 384, 37.100,48 17.034, 7.000,— 23 24/25 23 26 27 28 318.031,97: 9.432,19 41.507,84 5.526,47 3.832,21 9.963,58 14.568,97 13.831,22 16.280,71 7.392,54 885,65 algemene onkosten 24 OndorhoudE kosten 25 2I Trac bier- kost en. 26 i p 4.330,39 20 o 764, 46 2.600,58 2.476,54 5.489,29 7.774,15 6.044,77 7.145,80 3.280,86 1.348,25 Onderhoud paarden en tuigen 27 123.221,38 61.255,09/ 3.510,16;/ 16.831,40: 53.079,68 2.107,99; 8.902,25 1.214,85 2.u07,45j 2.225,56 4.449,55 2.225,56 6.301,621 890,23 .4.899,81' 27.263,15 1.214,85 5.792,29: 1.112,78 1.214,85 2.659,42 8.902,25 7.289,09 l.092,87: 1.112,78 1.214,85 49.652,56/ 105.714,24 12.148,49 rrsr 28 355,08 868,03 Totaal der I uitgaven geraamd voor 1950 i 39.755,84 241.346,05 i 33.854,14 I 23.399,76 50.627,98 70.765,80 84.637,80 68.646,91 46.558,16 12.654,40 2.223,11/ 672.246,84 Deze kosten zijn over de diensten verdeeld naar rato van de directe kosten. 11 ti tt it IT ti i ~i lonen en salarissen0 net aanxal k0iHo voor deze diensten geredenc 1/10 deel Verken voor derden l/lO Huisvuilophaaldienst l/lO Straatveegdiens15 3/5 Ledigen van straatkolken^ l/lO Winterdienst. Deze kosten zijn over de diensten verdeeld naar rato van de boekwaarde van de bezittingen. 1931 1937 1938 1941 1944 1948 3/ 3 3 3x 3 3 104.669,81 13.429,97 71.838,75 144.000,— 24.800,— 60.000,— 7.007,64 22.439,51 30.4OO,— 7.800,— 1.950,— 104.669,81 6.422,33 49.399,24 105600, 17.000,— 58.O5O,— 1/9 1/6 1/7 3/1 1/11 583,97 4.487,90 4.8OO,— 1.300,— 1.950,— 418.738,53 77.597,15 341.141,38 13.121,87 Saldo op 31 Decem ber 1950 104.669,81 5.838,36 44.911,34 100.800,— 15.700, 56.100, 328.019,51 R Datum Hog ver schuldigd op 1 Jan. 1950 31/12 1/3-1/9 1/6-1/12j 30/6 -31/12j 3/1-3/7 1/5-1/11 64,22 123,50 252,90 290,25 730,87 Te beta len in 1950 3.663,44 192,67 1.414,66 3.354,— 490,50 1.741,50 Hog ver schuldigd op 31 Dec. 1950 58,38 112,28 Ten laste van de ex ploitatie over 1950 3.663,44 186,83 1.403,44 3.354,— 470,96 1.731,75 10.856,77; 684,5210.810,42: O Ig lo VII IX Ut J •-) j Kapitaals- lasten n n 11 n ii ;j ti 1 1 BIJLAGE I - 108 - Staat van Schulden Jaar Rente- type Oorspronke- lijk bedrag Lf lossing t/m 1949 Saldo op 1 Jan.1950 Afl Dat uk ossing 1950 Bedrag n j' 233,36 28050

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 223