- 109 - BIJLAGE IIo Omschrijving Terreinen Leeuwarden Wartena (Gehouwen Overijsselse- 'straatweg' 1 Verhouw Posthoornsteeg 5 Gebouwen Greunsweg 80 Paarden Tuigen IJzeren bakpramen Privaattonnen Gereedschappen Meubilair LIo tor sleepboot Autos Installaties 'Berkel' 12.340,— 20.685,40 101.001,11 1.824,99 225.852,73 6.651,— 1.179,95 12.274,38 54.727,21 11.668,88 990,44 5.621,50 90.695,47 2.788,10 4.356,45 577 - 457 a 61 Staat van afschrijvingen Aanschaf fings waarde op 1 Januari 1949 Boekwaar de op 1 Januari 1949 12.340,— 20.685,40 67.095,72 1.642,49 123.696,22 4.255,70 403,20 7.390,04 .419,67 8.359,66 646,12 5.059,34 71.231,08 275,23 2.343,85 18300 2.863,02 38, Bedragen waarover in 1949 moot vror- den afge schreven .6.651,— 1.179, 12.274, 54.727, 11.668, 990, 5.621, 90.695, 2.788, 95 38 21 88 44 50 47 10 4.356,45 547.295,23 Afschrijving ïïaarde- in 1949 Vermeer- 5 5 10 5 5 8 5 Bedrag in 1949 (Bedragen (waarmede {de aan- ischaf- jwaarden -zijn ver minderd iop 31 Dec 1949 5 2.020,02 182,50 4.517,05 665,10 118,— 613,72 2.736,37 1.166,86 49,52 281,08 7.255,63 137,33 348,52 1300 238,42 21.630,12 21.000 J- 15.000,- 9' 9' 220,47 I5.OOO,— 43,50 263.97 Aanschaf- waarde op 31 Decem ber 1949 12.340,— 20.685.40 1.824,99 225.852,73 6.65I, 1.179,95 33.274,38 69.737,21 11.448.41 990,44 5,621,50 105.695,47 2.744,60 4.356,45 24.800, Boekwaarde op 31 De cember 1949 {Bedragen waarover In 1950 (vermoede lijk moet porden af geschreven Afschrij ving in 1950 12.340,— 20.685,40 65.075,70 1.459,99 119.179,17 3.590,60 285,20 27.776,32 50.683,30 7.192,80 596,60 4.778,26 78.975,45 137,90 11.448,41 990,44 5.621,50 105.695,47 2.744,60 1.995,33 4.356,45 2.020,02 182,50 4.517,05 665,10 118,— 1.663,72 3.486,36 1.144,84 49,52 281,08 8.455,64 137,23 348,52 2.624,60 2.624,60! 238,42 P- P CO er* CD CO H- P 0"' 0 1 O 0 O hj O CS3 p <D M P P P- vername bezittingen ge meente Leeuvarderadeelj Inbrengwaarde overgenomen eigendommen gem.L'deel 24.800, isagio leningen 385.006,74 101.001,11 1.824,99 225.852,73 24.800, 2.863,02 2 10 2 10 10 9 51.000,— 101.001,11 p 628 101.001,11 1.824,99 225.852,73 6.651,— -1.179,95 33.274,38 69.7:7,21 17.000,24.800,i 1.300, 4-3-4-3 76,62/ 597 - I 24 6O8 g <1 P P' tT' p- hj P- cd P h! er- p p. hi H- P P NS VA w

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 224