k I BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN EN VAN KAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN VOOR HET DIENSTJAAR 1950. - Ill -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 225