Terugontvangst voor uitgevoerde werkens A. gemeente gewone dienst directe kosten 934.492, opslag voor bedrijfskosten 219.330. B. gemeente buitengewone dienst directe kosten 1.677.800, opslag voor bedrijfskosten 132.797. C. Stadsverzorgingshuis directe kosten opslag voor bedrijfskosten D. Stadsziekenhuis c.a. directe kosten opslag voor bedrijfskosten E. sleuvenwerk voor gas, electriciteit, waterleiding en telefoon directe kosten opslag voor bedrijfskosten F. werkzaamheden voor parti culieren, enz. directe kosten opslag voor bedrijfskosten G. Gemeentelijk Grondbedrijf directe kosten f 4.000, opslag voor bedrijfskosten 1.200, J 7.201,— 2.160,— 31.233,— 9.333,— 4.000,— 4.00Q, 60,000,— 12.000,— BEGROTING YAH BaTEN ELT SAMEN- Raming 1949 Raming 1950 1.200.389,— 1.853.193,— 9.987,— 13.901,— 3.045,— 36.250,— 3.000,— 1.153.822 9.361, 40.566, 5.200,— 1/3.119.765,— \f 3.099.546,- LASTEN foor het dienstjaai VATTING B. gemeente buitengewone dienst C. Stadsverzorgingshuis D. Stadsziekenhuis c.a. E. verricht sleuvenwerk voor gas, elektriciteit, waterleiding en telefoon F. diverse werkzaamheden voor particulieren, enz. G. Gemeentelijk Grondbedrijf lasten 537.152,80 bedrijfskosten^ baten 156.332,80 996.872,— 934.492,— I.703.455,— 1.677.800,— 8.290,— II.05I,— 2.175,- 31.250,— 364.272,— 7.201,— 31.233,— 4.000, 60.000,— 3.119.765,— 380.820,— 1 3.099.546,— - 112 tf I! i. 810.597, .000,- 72.000,— - 113 - Directe kosten voor uit te voeren vrerken A. gemeente gewone dienst

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 226