VG) 1700, Onderhoud van opslagplaats Eestraat 2100, wachthouden op Zaterdagmiddag en Zondag 1000, 402 403 Onderhoud meubelen en inven— tarissen. 2.000,— 4,000,— 7.200,— 4,444,24 6,000, 160,— 3.000,— 3.5OO,— 7600, 6000 2.200,— 2.000.— 2.100,— 100,— 601 603 605 607 608 101.700,— 800,— 133.032,80 800,— 500,— 2.000,— 500,— 400,— 8.000,— - 12.6 Transport 327 I Toeslag en rente °P 4 reservering van art. 13 Arbeidsovereenkomsten- verordening 328 Toeslag op het pensioen van oud-ambtenaren Sociale lasten, 351 I Premie invaliditeitswet (Rentezegels) 3^2 Premie Ongevallenwet 353 Premie Ziekenfondsenbesluit 354 Premie Ziektewet 355 j Premie Kinderbijslagwet (ten behoeve van Bedr. 356 Kindertoeslag ambtenaren op weekloon 357 i Kindertoeslag ambtenaren op maandloon 358 j Vereveningsheffing j Onderhoud gebouwen, 376 Onderhoud gebouw Wissesdwinger Aanbrengen T.L.verlichting I tekenzaal en boekhouding 1750,— 377 Onderhoud gebouw Gemeente- i werf, timmerwinkelssmederij, loodsen en woning opzichter 259°845392 j 271°642,267.I60,- 378 I 401 Onderhoud meubelen bureau Gemeentewerken i Onderhouden en wassen gordij nen bureau Gemeentewerken Schoonmaken glasruiten bureau Gemeentewerken (geheel) 2,748,09 22,029,24 9,996,84 2,520,33 729,84 2.360,88 350,— 330,— i 6,500,— 30.000,— 9.000,— 700,— 190,— 3.000,- 100,- 2.500, 4.200, 8.640, 7.200,— 10.000,— I I 14.000,— 10.000,- 9.000,- I 3.450,— 2.000,— 3.100,- 700,- 350,- 190,- Transporteren 324.715,38 344.532,— f 345.590,-- 117 602 604 606 Transport Diversen. Diverse ontvangsten van het bedrijf Winst op Yiraterlevering aan schippers Winst op magazijngoederen Opbrengst van grasgewas (af te dragen aan de ge meente) Idem - hakhout - idem Idem - huren van sportvelden -j idem Idem - van diversen - idem Idem - van precariorechten - idem 99.491,20 1,066,36 606,56 5.320,29 966,15 631,74 6.309,32 1.422,99 8.171,52 350,— I.500,— 1.000, 500,— 5.500,— 300,— 6.100,— IO.95O,— I50,— 117.750,— j 156.332,80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 228