- 120 - 476 477 478 501 502 503 504 505 506 510 511 512 513 514 515 350.203,51 6.501,70 58.708,90 2.126,35 40.608,02 631,74 966,15 6.309,32 1.422,99 8.171,52 1949 374.827,10 6.463,76 40.000,— 6.100,— 482.022,— 537.152,80 377.615,- - 121 - 1949 1950 123.986,13 117.750,- Volg- no, Omschrijving der lasten Transport Rente en afschrijvingeno Rente van verschuldigd kapitaal (zie Bijlage I) Rente van opgenomen kas geld Afschrijvingen (zie Bij lage II) Diverse afdrachten. Afdracht van ingehouden loonbelasting Afdracht aan de gemeente van opbrengst grasgewas Afdracht aan de gemeente van opbrengst hakhout Afdracht aan de gemeente van huren sportvelden Afdracht aan de gemeente van diverse ontvangsten Afdracht aan de gemeente van heffing precariorech ten Vervoermiddelen. Benzine, verzekering, enz. Lonen Afschrijving op auto's Wegenbelasting Garagekosten, waarin begrepen} afschrijving Interest Uitgegeven in 1948. Raming 2.331,14 45.000,— 1.000,— 500,— 5.000,— 800,— Totaal der bedrijfskosten jf 475.650,20 Omschrijving der baten Ontvangen in 1948 Raming Transport 156.332,80; Totaal der bedrijfsinkomsten f 123.986,13 117.750,— 156.332,80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 230