69.521,— j 58.696,49 V 13*191,58 61.027,63 1950 44.810,51 BEGROTING VAK KAPITAALSEJKOMSTEW {Volg-, no o Omschrijving der inkomsten Batig slot rekening vorig Dienstjaar Door afschrijving vrij geko men middelen, te bestemmen voor aflossing van schulds ten laste van de exploitatie van de gewone dienst 2.797,45 ten laste van de exploitatie auto park 4.587,05 Ontvangen in 1948 4.276,58 Raming 1949 2.331,14 37.426,01 7.384,50 TüTC UITGAVEN VOOR 1950 Raming Omschrijving der uitgaven Memorie Schuldaflossing aan de gemeente Lening 1937, oorspron kelijk groot 865O,- 198,4 Lening 1935, oorspron kelijk groot 12651,69 /1 n n r- /-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 231