STaaT VAN SCHULDEN 19 5 0 Bijlage I„ Jaar 1937 1935 Rente— Oorspr. j Aflossing' 3i 3i 3i 8.650,— 12.651,69 180.9685,95 f 202.270,64 t/m 1949 Saldo op 1 Jan. 1950 31 Deo. 1950 I)ata j Versch. 1 Jan. 1950 rente Te betalen VerschJ *Tren"~ia's"të" j in 1950 i 31 Dec. expl. over v ^950 1950 2 1(3) (2+3-1) 8.253,24 396,76 9.994,92) 2.656,77 180.968,95 18.248,16 184.022,48 Kantoorgebouw Wissesdwinger 1 Machines Groot gereedschap en werktuigen Instrumenten Meubelen, bureaux Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht Luchtcompressor 65.561,93 3.443,75 750,— 1.050,39 1.617,65 1.805,— Afgeschre ven t/m 1949 Afschrijving ten laste van de gewone dienst 74»22872 L Automobielen Plaatijzeren garage Gereedschappen en werktuigen voor de garage Afschrijving ten laste van de exploitatie van het autopark 26.925,25 2.221,96 1.629,69 30.776,90 37.339,14 344,38 225,-- 60,39 372,02 577,60 38.918,53 16.535,40 66660 86046 18.062,46 Boekwaarde per 1 Jan. 1950 Afschrijving '50 28.222,79 3.099,37 525,— 990,— 1.245,63 1.227,40 35.310,19 20.539,85 1.555,36 769,23 Bedrag 3 10 10 10 10 8 22.864,44 15 10 20 1.966,86 344,38 75,— 105,04 161,77 144,40 Boekwaarde per 31 Dec, 1950 2.797,45 4.038,89 222,20 325,96 4.587,05 26.255,93 2.754,99 450,— 884,96 1.083,86 1.083,— 32.512,74 16.500,96 1.333,16 443,27 18.277,39 j I - 128 - type bedrag - 129 - STAAT VAN AFSCHR IJ VINGEN 1 9 5 O Bijlage II. Omschrijvin Aanschaf fings waarde

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 234