Aldus besloten in de vergadering van de Raad van Leeuwarden, j Voorzitter, Secretaris. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN EN VAN KAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS VOOR HET DIENSTJAAR 1950, - 130 - - 131 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 235