i i \s 133 - - 134 - 446,10 50,- 900,- 2.410,28 100,- 50,- 1.306,45 Vol g- no r- Omschrijving der baten j Ontvangen j in 1948 Gcpaamd. voop j 1949 1950 7 Slacht-, keur- en koelgelden 1 2 3 4 5 6 7 q O Slacht-, keur- en koelgelden Pelrechten Keurlonen binnenland Keurlonen buitenland Weeglonen Gebruik voorkoelhuis j Toegang koelhuis na sluiting Los- en laadrechten f 33.664,60 4.584,85 9.968,14 48.832,40 2.711,50 1.025,55 138S,- I 1 65.O4O,- 2.000,- 2.900,- 4.000,- 2.500,- 500,- 20,- 65.040,- 1.000,- 2.900,- 4.000,- 2.500,- 1.000,- 50,- 50,- j 100.925,04 76.960,- 76.540,- 3 G ebrv stallen Stalgelden Voedergelden Verkoop mest 122,70 242,50 58,- 800,- 1.200,- 150,- 500,- 500,- 50,- 423,20 j) d 2.150,- I.050,- i Diverse rechten en verhuringen r-. X i Diverse ontvangsten Verschillende andere rechten 2.152,80 196,50 i I.685,- 225,- 908,- 225,- 2.349,30 1.910,- 1.133,- 4 1 1 1 Inkomsten buiten het bedrijf Euur dienstwoningen 416,61 546,- i 1 1 459,56 1 r Een uitkering aan het bedrijf ten bedrage van het zuiver ver 1 1 1 lies 1 1 i I 4 i 19.805 ..02 20,098,27 I Totaal 104.114,15 101.371,02 100.055,83 Omschrijving der lasten Uitgegeven in 1948 Geraamd voor 1949 1950 Kosten van slachten, keuren en x koelen Personeelslasten Kapitaalslasten Huren en erfpacht Onderhoudskosten Bedrijfskosten Algemene kosten Tractiekosten Huisvestingskosten Kosten van stallen Personeelslasten Onderhoudskosten Bedrijfskosten Huisvestingskosten 51.850,43 2.176,97 320,- 5.950,- 9.889,- 5.411,40 550,- 17.654,39 93.802,17 Diverse rechten en verhuringen Onderhoudskosten Bedrijfskosten Huisvestingskosten Kosten op inkomsten buiten het hedrijf Personeelslasten Onderhoudskosten Huisvestingskosten 68,63 50,- 97,20 Een uitkering aan de gemeente ten bedrage van de zuivere winst i H 3.806,38 1.456,45 215,83 6.269,82 Totaal 104.114,15 101.371,02 I 99.280,83 Zie voor specificatie bijlage I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 237