Y 100.000 149.314,48. Geraamd vnnv. 1949 11.541,86 51.667,33 14 1949 37.708,77 Y 8999792 52.326,95 12.585,61 12.000,- 1950 100.000,- 212.523,67 V 163.568,43 \f 166.554,87 - 135 - Omschrijving der kapitaalsinkomsten In rekening-courant opgenomen gelden Kapitaalsverstrekking door de gemeen te Door afschrijving beschikbaar geko men middelena te bestemmen voor af lossing van schuld Nadelig slot Ontvangen in I948 Totaal I j212.523,67 Y 163.568,43 j/ 166.554,87! - 136 - yoig- no. Omschrijving der kapitaalsuit gaven Uadelig slot rekening vorig dienstjaar Uitgegeven in 1948 Geraamd voor 25 ;in rekening-courant gestorte gelden j" 149.314,48 J" 100.000,- Kosten van vernieuwing, verbetering en uitbreiding van het bedrijf I] jAflossing van schuld aan de gemeen- i te 12.914,8111.570,51 Totaal 4.500,- 9.727,92

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 238