- 139 - SPEGmCATIEREKEHNGEU j/ 22„119,38 1.983,13 175,29 86,74 22.888,- 1.457,96 327,- 25,- 1/ 24.364,54 1/24.697,96 1/26„597,32 )i i 3.161,79 143,- 468,82 30„370,93 26.415,- 2.557,44 18.625,- 1 4.689,20 151,54 350,- 1.517,41 10,50 9,45 163,90 26,- 23,61 15, 1.100,- 143,- 29.115,44 143, 28.629,74 7.720,62 1.806,69 180,04 1.443,- 391,51 4.445,44 1.450,50 17.437,80 7.211,79 32o'- 7.531,79 4.098,29 .875,67 „126,73 180,04 360,75 367,70 '075,54 16.486,43 7.211,79 200,- 320,- 367',70 1.627,06 1.600,- 14.287,21 7.731,79 2.200,- 2.500,- 1.500,- 25,- 6.225,- 83.803,35 1/84.256,62 7.211,79 200,- 7.731,79 82.480,43 1949 1950 83.803,35 f 84.256,62 82.480,43 5 3.549,87 890,21 2.452,32 483,53] 246.92 525,90 381.93 17,- 55,60 168,- 3.250,- 930,- 2.800,- 600,- 2.400,- 400,- 150,- 75,- 400,- 3.750,- 930,- 3.150,- 400,- 200,- 900,- 400,- 150,- 75,- 200,- 8.771,28 f 11.689,- 10.839,- 259,51 380,46 22,61 99,- 41,70 280,50 3.000,- 342,90 69,- 8,72 94,74 350,- 400 10,- 100,- 350,- 400,- 50,- 100,- 4.599,14 4.875,40 7 503,58 166,98 500,- 50,- 670,56 550,- 97.844,33 101.371,02 99.280,83 Lonen Kinderbijslag Gratificaties Vacantietoeslag Pensioenpremie min verbaal Ziektepremie min verhaal Premie ziekenfonds min verhaal Premie Ongevallenwet Premie Invaliditeitswet V ereveningshe ffing Controle geneeskundige dienst Salarissen Kinderbijslag Gratificaties Vacantietoeslag Pensioenpremie min verhaal Ziektepremie min verhaal Premie ziekenfonds min verhaal Premie Ongevallenwet Premie Invaliditeitswet Vereveningsheffing Pensioenen Controle geneeskundige dienst Kapitaalslasten Afschrijving Gebouwen Installatie Machines en Gereedsch, Motorrijtuigen Disagio Leningen Rente van Leningen Rente van Kasgeld Huren en Erfpacht Erfpacht (huur van de grond) Huur noodslachtplaats Wirdum Huur zijspoor N.T.M. Onderhoudskosten Onderhoud Gebouwen en Terreinen Installatie en Machines Gereedschappen Meubilair Transporteren V' 25.581,69 24.485,- 200)- 2.686,74 9 1.545,23 1.531,14 1.021,92 ,500»- 7>262,94 1 1.276,30 153,21 320,- j 2.200,- 2.500,- 1.500,- 50,- 6.25U, - 140 - Volg no. Omschrijving Uitgegeven Geraamd voor in 1948 Transport Bedrijfskosten Verbruik electriciteit water steenkolen 11 zout olie en ammoniak slachtpatronen 11 veevoeder en stro Kosten van reiniging en ontsmetting Kosten van dienstkleding en hand doeken Kosten laboratoriumbenodigdheden Kosten weghalen slachtafvallen 684 ,- 684 ,- 6 Algemene Kosten Bureaubehoe ften Telefoonkosten Zegels en porti Reis- en verblijfkosten Abonnementen tijdschriften Kosten van verificatie Bijdrage in de algemene kosten der gemeente Premiën v„ Assurantiën en wegenbe lasting Diverse kleine uitgaven Omzetbelasting Onvoorziene uitgaven 50,- 350,- 3.000,- 365,40 150,- 50,- 50 50,- 350,- 3.000,- 361,40 150,- 50,- 550,- 5.411,40 Kosten van vervoermiddelen Kosten personenauto Kosten dienstrijwielen 500,- 50,- 550,- Totaal t

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 240