I II ■Nf I Eh C/2 (3 M Eh t-P 1X3 Eh M Oh =d o OP M P 0 w -P cd 55 rH N •w H •H PH 0 Ai O -P M co -1" co •S d -p 0 co -p 0 r* O co *H w CM 1 1 e 1 1 1 VN ON Ok ON O CM ON CM O LfN rH rO 0 O r— LTN "=d- 11 CNJ CM O O 0 O LP, rH 11 C\J ON O iI I P aH COP CM CM rO LT\ CM t— rO 0 os LfN 0 (5— co 11 O ON CM ON MO 00 C\J O II CM ON "=3" O O On NO tr os ON rH ON CO CNJ LTNNO o o LP, 00 CN1 CNJ rH ON 1 1 O CM C 1 ■=3- 1 ON ON Os os OS c rH O rH O co rO LTN rO i1 LfN CM C^- CM co LfN C NO O LfN rH 11 NO CNJ O O CNJ Jhu CNJ On ON O oo oo O NO CM ON •vt- CNJ rO co Ok O co CNJ ON ON II II O II ro CM co ON ON II r— LfN II ON rH CM LfN LfN CN CN I) MD NO O LfN rO O rH 11 1! co co CM CN CN O NO 11 O II CO II O II CNJ s. ON t~~ II H ON CN CM LfN O MD OO 11 C— O rn rH ON J] 11 <~0 11 co LfN ON Os c*— c— 1I D— 11 NO 11 O 11 rH rH II "O0 -:i LfN rO 15- OS 11 "vf li LfN co 11 O 00 0 CM CM 11 LfN il S 11 II 00 1; C "vf li CN ON |j NO 11 1! (5- t>- II 0 0 n LfN II H II ON rH il •M" li ON CN co ON II NO II c NO II 15- II II 11 0 -P w cö 11 co 11 0 0 co 0 co •H O co 0 fH 0 O crt PH H CO 0 rH -P O 0 0 cd -p -P P< co Pt O fH w ro co rH p d 0 CÖ rd -P p fH •H 0 fH P rd cti P ri w w 0 O 0 CNJ TJ 0 11 0 1 Ai 'd p p •H d 0 0 d •H -p PI fH ra P 0 0 fH 0 0 0 -P 0 -P 0 Ai -p 0 ra d 0 6D P d h rM fH P -H •H 0 •H fH co 0 -P P 0 0 d ra 0 d fH 0 d 0 rH fH •H 0 t> 0 -P O fH 0 -p ra Vl O O0 co •H p -P 0 0 11 0 P 0 d fH W -P t>D d d -r~3 O 0 0 •H *H LfN NO f— PI -P Ti N TOELICHTING OP DE SPECIFICATIEREKENINGEN Lonen 1 voorman-machinist 3.040,52 1 machinist 1 2.664,48 1 hulpmachinist 1! 2.383,68 ter ff 9.961,12 1 schoonmaakster tl 525,- vervanging bij ziekte en 50,20 verlof tl 25-jarig dienstjubileum; R„ Poortinga H. Visser Y. v.d. Werf 57,46 47,04 47,04 18.625,- 151,54 Pensioenpremie min verhaal; Bijdrage voor eigen-, weduwen- en wezenpensioen; 16,1 van f 17.645,- verhaal idem? 2.840,85 1.323,38 Premie Ongevallenwet; 0,88 van f 18.625,- Salarissen; Directeur f 8.58O,- Plv. Directeur 600,- Boekh.-kassier 4.260,- 3 opz.-keurmeesters 11.820,- Af; vergoeding directeur trekhonden keuring f 225,- vergoeding directeur toezicht veemarkt 550,- 25.260,- 775,- Pensioenpremie min verhaal; Bijdrage voor eigen-, weduwen- en wezenpensioen; 16,1 io van f 25.140,- 4 047,54 verhaal idem 1.360,80 Premie Ongevallenwet; 0,88 c/o van f 16.250,- 24,485,- 2.686,74 143,- 2. Kapitaalslasten Afschrijvingen zie bijlage II Rente van Leningen zie bijlage I 5. Bedrijfskosten. Verbruik electriciteits In verband met verhoging der tarieven is deze post iets hoger geraamd. Verbruik 60.000 k.W.h. 3.750,- Eh O -P O O U bQ co M -pra too ocd Ajcd OH MPt] X\ bQ d fH d 0 pq rn ON o fH 0 O fH bQ d 0 -P co o W On rn CO NO rO rn 11 rn 9 rn II rO fH 11 XI co Cö 11 0) 9 rn B bDM CO co 0 - 142 - 2 Personeelslasten 4 halknechten-schietmees- Gratificaties; li i° van 17.645,- f 1.517,47 163,90 f 9.060,15 3.627,06

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 241