- 143 - Verbruik waters f 1500 m3 per kwartaal f 232,50» Verbruik steenkolen^ f 3,150 Ten gevolge van prijsstijgingen is deze post hoger geraamd. Verbruik 70 ton a f 45,-° Verbruik slachtpatronens 12,000 patronen a f 0,057 684, Verbruik veevoeder en stros f 900 Lager geraamd door minder intensief gebruik der stallen 50 pak stro 3,- f 150,- 5000 kg hooi a 0,15 750,- 6 0 Algemene kosten. Onvoorziene uitgavens 550, Deze post is f 500,- hoger geraamd, zij houdt verband met de uitgaven ter viering van het 25-jarig bestaan van het Openbaar Slachthuis in 1950, I 1 1 I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 242