- 144 - BIJLAGE I. STAAT VAN Jaar Rente- type Oorspronke lijk bedrag Aflossing t/m. 1949 Saldo op 1 Jan.1950 Aflossing 19S0 datum bedrag 1938 3 1o 60.955,84 48.756,68 12.199,16 i/6 1.207,20 1938 3 1° 110.781,31 34.603,59 76.177,72 1/6 6.920,72 1941 34$ 48.OOO,- 12.800,- 35.200,- 1/7 1.600,- 219.737,15 96.160,27 123.576,88 9.727,92 scholden nog vor- I schuldig! 31 Doe50 ten laste exploita tie 1950 27,47 173,14 344,84 s 2.164,22 1.118,- 10.991,98 69.257 33.600,- 113.848,96 Data 1/6- 1/12 1/6- 1/12 1/7-31/12 nog ver schuldigd 1 Jan.50 190,44 i190,44 R e te betalen in 1950 317,37 2.181,52 1.118,- 3.616,89 n t e 200,61 3.627,06 x Tot dusver was niot bekend, dat de kapitaalsverstrekking aan het Slachthuis een deel uitmaakte van de in 1938 gesloten 3 obliga tielening, groot 2.225.000,-, Tot en met het dienstjaar 1949 drukten rente en aflossing van deze kapitaalsverstrekking aan het bedrijf op hoofdstuk IV van de gemeentebegroting, terwijl het door het bedrijf betaalde bedrag aan rente en aflossing in ontvangst werd verantwoord op hoofdstuk XIII par. 8. Ten gevolge van een en ander zijn de schuldrestanten van gemeente en bedrijf niet meer gelijk. Teneinde hierin overeenstemming te brengen, wordt de af lossing door het bedrijf over 1950 gesteld op f 1.207,20 en voor 1951 op f 1.997,22, waardoor de schuldrestanten op 1 Januari 1952 weer gelijk zijn. Saldo op 31 Dec.1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 243