1 Jan. 1949 f 163.029,09 310.897,13 2 310.897,13 6.217,94 4.180,- 5.225,- 20 5.225,- ft 457,72 4.576,84 10 4.576,84 ft 457,72: 13.633,47 52.528,81 4 52.528,81 ft 2.101,11 1.099,36 1.800,46 10 1.800,46 ft 4.415,08 5.885,91 5.885,91 tt 367,70 186.814,72 380.914,15 j 380.914,15 10.369,51 - 147 - VINGEN OVER 1950 dering in 1949 in 1949 4=576,84 32=620,20 268,30 12.000,- 156.811,15 310,897 513 I f 310.897,13 3.135,- 5.225,- 5.225,- 6.217,94 23.532,36 31.908,61 31.908,61 919,32 1.532,16 1.532,16 4.047,38 j" 5.885,91 5.885,91 188.445,21 355.448,81 355.448,81 1.276,30 153,21 367,70 9,060,15 - 146 - BIJLAGE II STAAT VAN AFSCHRIJ. Omschrijving Boekwaarde per 1 Janu ari 1949 Aanschaf- waarde per Af- schr Bedrag, waar over in 1949 moet v/or den afgeschreven - Afschrijving 1949 Gebouwen Nieuwe mastiek dak bedekking I.O45,- Uitbreiding vee stallen Installatie Machines en Gereed schappen 180,04 Disagio 3© Lening 1938 - r-.--delijkeVermoedelijke Vermoedelijke Vermoedelijke Bedrag,waar- Vermoedelijke r^QVermin- waardever- 1 boekwaarde 1 aansohafwaar- over vermoe- afschrijving meerdering per 1 Janu-de per 1 Ja- delijk in '50 over 1950 ari 1950 nuari 1950 moot worden afgeschreven 37465,34 f 12o000,- 1 1.045,- i! 'I V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 244