248.411,11 f 5.000,— tt 5.500,— tl 8.000,— tt 1,000,— It 1.800,— tt 1.846," tt 250?— 11 50,— 0.2 SECRETARIE 0. 2-1 ziekengelden 300, leges 2.000,- vergoeding bedrijven kosten algemeen beheer 23.000 - 15.000 8.000 10.300,— nadelig saldo 1949 211.167,16 1950 238.111,77 238.111,77 0.2 SECRETARIE per soneelslco stens jaarwedden ambtenaren 182,324? kleding en rijwieltoelagen raadsdienaren 350,— vergoeding verplaatsingskosten 900,— keuring en controle 90,— sociale lasten 18.054,05 huisvestingskostens onderhoud gebouwen 4.897?' meubilair 1,697?' 201.718,05 meubilair 1.697 verlichting, verwarming,water 1,465?- rente 1.486,05 afschrijving 4.747,67 14.292,72 bureaukosten e.d.s bureaubehoeften porti druk- en bindwerk boeken en tijdschriften advertenties telefoon reis- en verblijfkosten bijdrage personeelsvereniging pu, 7 23.446? overige kosten? verkiezingen 8.700, kadaster 25?- registratuurbureau 23O? 8.955,. 248.411,77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 248