r 27,813,12 A lil 50,- 300,™ 0,3 abchief 0, 3-2 personeelskosten? 1? 3.494,.— 955,92 4.198,— ff 1. 600,— I.302,— ft 1.320,93 4.221,27 300,— ft 181,— ff 200,— 1.181, 0.4 bureau gemeenteontvanger f! -4 8.000,— 15.310,— 2.737,76 - 26.157,76 1.255 1.000,— ft 1.500,— ft 1.000,— ff 200,— ff 200, II ft tl 1.202,— tl 535,— II 500,— 4.215. 2.237,— 34.864,76 0.3 AR chief 0. 3-1 leges nadelig saldo 1949 21,652,18 1950 27.763,12 27,763,12 0.4 bureau gemeenteontvanger 0. 4-1 inning rechten warenwet 250,— ziekengelden 50,- nadelig saldo 1949 30,819,02 1950 34,564,76 34 564,76 jaarwedde archivaris wetenschappelijk ar c hi e f amh t enaar jaarwedde amanuensis sociale lasten -3 huisvestingskosten? onderhoud gebouwen meubilair ver1i cht ingverwarmingwater rente afschrijving -4 bureaukosten e.d.s bureaubehoeften enz< telefoon stalen archiefkast 5-940,- 3. 600," II M 13.989,92 12.642,20 27.813,12 t 0. 4-2 personeelskosten? jaarwedde ontvanger jaarwedden ambtenaren vergoeding verplaatsingskosten keuring en controle sociale lasten If 1! II -3 huisvestingskosten; huur kantoorgebouw onderhoud en aankoop meubilair ff bureaukosten e.d. -5 100,— 10,— 1.000 bureaubehoeften porti druk- en bindwerk boeken en tijdschriften advertenties telefoon 215,— postrekening 50,— reis- en verblijfkosten 50 overige kosten? contrölekosten verzekering gemeentegelden provisie verzilvering coupons 2.255,"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 249