omschrijving der inkomsten. geraamd bedrag omschrijving der uitgaven. 110 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. geraamd bedrag INKOMSTEN, HOOFDSTEK VIH 6, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 6, gewone dienst. 1950 109 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedrageajl 109 a 111 Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar1.650, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar- 3.350, Ontvangsten ter zake van de cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan kleuterscholen Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II, volgnummers 8 en 9) Overige ontvangsten Batig Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven slot van Hoofdstuk VIII 6 5.765,90 3.309,51 5.500,- 3.366,13 memorie 4.642,05 me lorie 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. [36 Jaarwedden en wedden der onderwijzers Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen f Onderhoud van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften |0 Kosten van advertentiën Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Kosten vallende op het onderzoek omtrent sollicitanten naar vacerende betrekkingen Teruggaaf van schoolgelden 443. Kosten van de cursus tot opleiding van onderwijzeressen i aan kleuterscholen 444 Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 5 6 komende 446 Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 6 komende 447 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 6 van de kapitaaldienst Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. L. 9.075,41 8.866,13 16.942)] 92.440,78 126.500,82 146X6^ Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII §6 47.021,90 6.806,53 3.057,60 1.661,48 24,01 15.997,14 44,20 in het vorig jaar. 7.732,41 585,96 1.375,80 8.133,75 92.440,78 9.075,41 83.365,37 67.580,— 17.099,— 8.961,— 4.585,— 50,- 18.335,— 40,- memorie 7.170,68 495,13 1.337,26 847,75 125.500,82 8.866,13 117.634,69 thans voorgedragen. 74.630,— 14.352,— 9.688,— 3.338,— 50,- 22.849,— 40,— memorie 8.773,— 10.416,52 445,29 1.487,26 146 069,07 16.942,05 129 127,02

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 24