0.5 DRUKKERIJ II II II 11 11 II 11 11 11 II 1.000,— II 3.000," Oo 5-1 opbrengsten nadelig saldo 1949 1950 16,987,™ 0.6 GRENSWIJZIGING MET LEE U //AR DER ABEEL nadelig saldo 1949 37,735,40 1950 40.159,12 40.159,12 40,159,12 0.5 DRUKKERIJ 0. 5-2 personeelskosten? salaris chef drukkerij zetter-drukker sociale lasten -3 huisvestingskosten: onderhoud gebouw meubilair verlichting, verwarming, water rente afschrijving -4 drukkosten? papier onderhoud machines rotaprint afschrijving letter-materiaal administratiekosten -5 overige kosten? loonzetten bindwerk en werkzaamheden door derden 2.858,— 2.844,— 425, 347 100, 163,— 165,12 534,88 4.500,-- 200,— 400,— 250,— 1.200,— 2.000,— 6.127 1.310,- 6.550,— 16.987, 0. 6 GRENSWIJZIGING MET LEEUWARDEEADEEL 0, 6-2 personeelskosten? bijdragen jaarwedden ambtenaren/ 14.750, wachtgelden 797, sociale lasten 2.424,40 17.971,40 -3 kapitaalslasten? rente afschrijving II 4.707,72 17,480,— 22.187,72 40.159,12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 250