1. 1-1 rechten "bioscoopwet j' 100,— rijtijdenbesluit 500,— woonwagenkamp 130,- bijdrage van het Rijk 643»953,56 nadelig saldo 1949 7700,— 1950 6624,— 1-2 personeelskosten; -4 9.365,70 27.342,— 4.184,— 1.942,— 12.527,— 3.290,— 6.727,34 4.500,— 5.450,— 750,— 969,— 200,— 450,— 100,— 960,— 1.250,— 390,— 106,— 3.971 j 5.O8O,— 270, 1.674,— 50,- 70,- 583.689,55 f 31,328,01 10,150, 10.719, 2.310, 1.746,— 11. 365,— 651.307,56 1. OPENBARE ORDE. VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID 1.1 POLITIE 644.683,56 6.624, f 651»307?5l 1.1 POLITIE 1. jaarwedde commissaris jaarwedden inspecteurs en manschappen II 46O.183,— jaarwedden ambtenaren II 26.967,— jubileumuitkeringen 11 300,— verplaatsingskosten 11 2.5OO,— keuring en contröle 51 200,— kleding' en schoeisel 51 sociale lasten It 56.831,85 huisvestingskosten onderhoud gebouwen meubilair II verlichting, verwarming, schoonhouden tl bedrijfskosten gem. werken tl rente tl 2.657,67 afschrijving tt bureaukosten e.d.s bureaubehoeften telefoon 11 reis- en verblijfkosten 11 200,— uitrustingskosten bewapening 500,— motorrij tuigen 6.5OO,— rijwielen II 2.000,— geluidsinstallatie tl afschrijving op materiaal tl recherchekosten e.d.3 recherchekosten reisgeld en kosten passanten 11 arrestanten 11 fotografie en dactyloscopie II 600,— politiehonden 11 onderricht en oefening; zwemonderwij s politiecursussen II schietbanen 11 -8 overige kosten; reddingsmiddelen en verkeers borden bijzondere verkeersmaatregelen keuring trekhonden v/oonwagenkamp en woonschepenhaven lidmaatschap A. ÏT.W.B. subsidie commissie, tot wering van baldadigheid. subsidie genootschap verbetering gevangenen 25O,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 252