-5 materiaalkosten; 2. 600,— 112,— 2.322,10 100,— 200,— 100,— 1.340," 100,— 860 1.800,— 100,— 250," 250,— 67,17 tt 213,10 1.100,— 1.200,— 4.3OO,— 100,— 800 400, 8.280,27 1.2 MAIKWEER 1. 2-1 wachtdiensten f 2.000,- huren woningen Bagijnestraat 1.105,- materialen en levering aan derden 2.500,7 hulpverlening aan gemeenten 100,- bijdrage Onderlinge Brandass. Mij." 500,- overige ontvangsten 250 nadelig saldo 1949 75.702,80 1950 70.664,42 6-455, 70.664,42 77-119,42 2-2 personeelskosten; bezoldiging vast personeel vrijwilligers uurlonen bij brand- en wacht diensten kledingtoelage telefoon- en rijwielvergoeding keuring en contröle sociale lasten -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouwen verlichting en verwarming rente afschrijving -4 bureaukosten e.d.s schrijf- en bureaubehoeften telefoon vergaderingen onderhoud blusmiddelen brandslangen schoorsteenladder revisie motor brandspuit alarminstallatie takel ruimers dekens rente afschrijving benzine en olie assurantie -6 overige kostenr. brandriolen en -putten bijthaldcen en sneeuwruimen materialen schoenmakerij onvoorzien IT 41.813, 3.385, It t! 3.308,— tt n 50,— tt 5.833,83 J 1.274,— it 565, tt 1-533,22 tt tt tt 1.000,— tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt 443,-- 57.101,83 5.694,32 ',|S 5.643, 77.119,42

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 253