■I i;j 5.000,- 150,. 5.150, 12.517,94 -4 bureaukosten e.d.s 1.4 BURGERLIJKE STAND -4 bureaukosten e.d,3 1.5 OPENBARE ZEDELIJKHEID 6.321,10 1.186, 500,- I 13 BEVOLKINGSEEGISTER 3 1. 3-1 leges ziekengelden nadelig saldo 1949 f 70.722,51 1950 78.276,06 78.276,06 1.4 BURGERLIJKE STAND 1. 4-1 leges nadelig saldo 1949 11.876.86 1950 12.517,94 83.426.06 12,000,- 1.5 OPENBARE ZEDELIJKHEID 24._5_17,94 Nadelig saldo 1949 500,— 1950 500,— 500, 500, ■fsn f ,Vi 13 BEVOLKINGSREGISTER S 1, 3-2 personeelskosten? jaarwedden ambtenaren f 60.350?""" rijwielvergoeding controleurs 162,-- vergoeding verplaatsingskosten 500?" keuring en contröle 25,— sociale lasten 6.568,96 -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouwen f 2.099?" meubilair 800, verlichting, verwarming, water 651? rente 660,47 afschrijving 2.110,63 bureaubehoeften, drukwerken enz./ 3«000,— telefoon 543? schrijfmachines en kasten 3»400, bijdrage personeelsvereniging 20, -5 overige kosten? straatnaamborden f 1.905? huisnummering 38l, dienstplicht 250, 1. 4-2 personeelskosten; bezoldiging ambtenaren B.S. f 1.200, jaarwedden ambtenaren 16.996,— sociale lasten 1.974?89 -3 huisvestingskosten; ondarhoud gebouwen 1.049? meubilair 400,- verlichting, verwarming, water 326, rente 330,23 afschrijving 1.055?82 bureaubehoeften, drukwerken enz.1.000,— telefoon l8l,- bijdrage personeelsvereniging 5?" 15-5 subsidies drankbestrijdersverenigingen 67.605,96 6.963? 2.536, 83.426,06 - 20.170,! 3.161,05 24.517,94 500,- i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 254