31.726, 2.11 -2 I65, .000,— 500,-- 120,-- 200,-- 2.070, 7.500, 2. VOLKSGEZONDHEID 2.1 GENEESKUNDIGE GEZONDHEIDSZORG 2.11 Gemeentelijke Geneeslcundige Dienst 2.11 -1 keuring en controle, gemeentepersoneel 5.750 huur ver, "Groene Kruis" Leeuwarden nadelig saldo 1949 30.581,— 1950 25.901,-- 25.901. 2.11 Gemeentelijke Geneeslcundige Dienst personeelskostene jaarwedden geneesheren 8.556, verpleegster en typiste 1! 4.099? politiearts II 100, sociale lasten II 1.311? telefoonvergoedingen II rijwielvergoedingen II 54? vergoeding auto directeur II 820, gebruik ambulance-auto II 500, huisvestingskosten onderhoud gebouwen en meubilair/ 1°735?' verlichting, verwarming, water 1.235?" loon concierge 2.400,- bedrijfskosten gem, werken 1.181,- -4 bureaukosten e.d. 15.605, bureaubehoeften 1. schrijfmachine II reis- en verblijfkosten II boeken en tijdschriften It 300,-- lidmaatschappen II I50,— geneesmiddelen e.d.s instrumenten en verband'mid-deler/ 1, .800,— röntgen-apparaat 5- .500,-- specialistenhulp II 6.551; 31.726,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 255