2.12 -1 1950 60.284,81 125.300,. 51,- 60.284,81 2,12 -2 personeelskosten; -3 huisvestingskostens t! 2.830,-- 11 54.446,— 11 11 400,— 231,— 11 11 11 SI 58.012,- 750,- verpieeggelden interest nadelig saldo 1949 79.500,03 185.635,81 2.12 Stadsziekenhuis jaarwedden geneesheren jaarwedde directrice jaarwedden verplegend personeel adm. personeel zondagsdiensten en behandeling ziek personeel vergoeding auto directeur sociale 1 cL S ten onderhoud, ziekenhuis zusterhuis woning directrice en aankoop meubelen verlichting, verwarming, water verzekering- rente afschrijving 8.543,60 1! 3.931,36 1.062,28 11 9.292,™ 23.969,-- 11 I.409,— 11 10.014,— 11 7.000,— 51,30 752,58 2.297,23 -4 bureaukost ens -5 verpleging e.d.s geneesmiddelen en verbandstoffery" instrumenten en verplegings- artikelen - voedings- en reinigingsmiddelen kleding, ligging, bewassing specialistenhulp -6 overige kostens onvoorzien 7.778,- 3.700,- 29.556,- 10.778,- 6.200,- 80.505,24 45.724,11 644,46 185.635,81 y

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 256