II w r 2.13 Besmettelijke ziektenbestrijding 2.13 -1 verpleeggelden bijdrage buitengemeenten paviljoen rechten nadelig saldo 1949 52.522, 1950 44.672,80 7 6.610.80 2.13 Besmettelijke ziektenbestrijding per sone e1sko s t en 3 jaarwedden geneesheren f directrice en verple gend personeel jaarwedden ambtenaren zondagsdiensten en behandeling personeel vergoeding auto directeur sociale lasten II II II huisvesting3 onderhoud paviljoen en aankoop meubelen verlichting, verwarming, water rente afschrijving bureaukosten e.d.s verpleging e.d.s geneesmiddelen en verbandstoffery* instrumenten en verplegings- artikelen kleding, bewassing en ligging voedings- en reinigingsmiddelen overige kostens inentingskosten ontsmettingskosten ziekenvervoer onvoorzien 3.240,— 16» 364 1.123,24 303,11 100,— 2.222,™ 14.957,— 2.636, 6.992,70 1.627,11 7.602,10 500,- 3.222,- 8.444,- 150,- 1.000,- 3.500,- 250,- 23.352,35 33.814,91 155,54 14.388. 4.900. 76.610,80 11.1,1' 25.000,— 5.433,— 1.500,— 44.672,80 II II 2.222,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 257