iff 8.658 2.000s 3« 163 s 12.618,71 6.917,76 5.000, f. 5*000,— 2.14 Gezondheidszorg voor kinderen 2.14»1 Districtsschoolartsendienst 2.14 1-2 bijdragen van .het Rijk van de provincie van kringgemeenten J It nadelig saldo 1949 12.178,78 1950 12.618,71 13.821,- 2.14.2 Speelterreinen nadelig saldo 1949 11.802,34 1950 6,917,76 2.14.3 Uitzending naar buiten nadelig saldo 1949 4.5OO,— 1950 5.000,— 38.357,47 nadelig saldo rekening 2.14 1949 28.481,12 1950 24.536,47 2.14 Gezondheidszorg voor kinderen 2.14.1 Districtsschoolartsendienst 2,14 1-2 personeelskosten; jaarwedden artsen 19.143,— jaarwedde verpleegster 3.054? rijwieltoelage 40,— sociale lasten 1.992*71 24.229*71 -3 huisvestingskosten; 45°* -4 bureaukosten e.d.s bureaubehoeften 400, telefoon 160, reis- en verblijfkosten 1.200,— 1.760,— 2.14.2 Speelterreinen 2.14 2-3 onderhoudskosten e.d, van openbare speelplaatsen; onderhoud afkering speelplaats Rengerspark f 460, onderhoud beplanting 200,— speelplaatsen te Huizum en nabij school 13 1.600, bedrijfskosten gem» werken 678, inrichten speeltuin "Insulinde"" memorie rente 510*30 afschrijving 919*46 4.367,76 -5 subsidies particuliere speelplaatsen; speeltuinver, "Jong Leven" f 110, "Rengerspark" 300, "Het Westen" 55? div. verenigingen" 2.O85? 2.550* 2.14.3 Uitzending naar buiten 2.14 3"5 subsidie; Centraal Comité voor uitzending van kinderen naar buiten 8000 verpleegdagen zomerperiode f 2.000, 6000 winterperiode 3°000,— 38.357.47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 258