1949 1950 I.57O,-- 1.570»— 2.15 T.b.c, bestrijding en Groene Kruis arbeid 1.800, 500 i 1.500,- 1.570,- 4.000,- - f 8.775, 15.645, 15.645, 1.570, 1.570,— 2.15 T.b.c. bestrijding en Groene Kruis arbeid 15.645,-™. 15.645,— 2.2 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG nadelig saldo 1.570, 2.15 -5 subsidies. -51 subsidies tuberculose bestrijding; afd. Leeuwarden Ver. Het Groene Kruis afd. Huizurn c.a./ consultatiebu reau Prov. Friese Ver. Beatrix-oord V ei"Leeuwarder Parkherstellings oord 1.500,- 6.870,- -52 subsidies Groene Kruis arbeid; zuigelingbescher ming "390,—- afd. Leeuwarden f 1.000, afd, Huizurn c.a./ 2.000, afd; Wirdum c.a./" 1.200,— afd. Goutum c.a./ I85,-— prov. afd. t.b.v. expl. kraamkliniek 2.2 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 2.2 -5 subsidie- Instituut voor geestelijke gezondheids zorg in Friesland

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 259