2,3 HYGIËNISCHE GEZONDHEIDSZORG 2.31 Badinrichtingen J 4.200,-— 2.31.2 Badinrichting Huizum 2,31 Badinrichtingen If II 3.600,- 900,- 56O,— 220,— 90,— 300,— 1.918,17 200,— 40,— 4.500, 10.471,17 2.31.2 Badinrichting Huizum 5.000,- 2.31.1 Gemeentelijke badinrichting 2.31.1 -1 badge lden nadelig saldo 1949 6.617.11 1950 I5.9il.i7 S 15.911,17 nadelig saldo 1949 I95O/ 2.375,— 2.375?— 2.31.3 Zwembad Huizum nadelig saldo 1949 5000,-- I95O/5OOO,— 5.000," 27.486,17 nadelig saldo rekening 2.31 1949 11.617,11 1950 23.286,17 2.31.1 Gemeentelijke badinrichting 2,31.1 -2 personeelskosten; beloning badmeester, hulp en vervanger sociale lasten J -3 huisvestingskosten? onderhoud gebouw installaties meubilair bedrijfskosten gem, werken rente afschrijving buitengewoon onderhoud nieuwe oliestookketel 5«500,- nieuwe sproeiers 420,- bedrijfskosten gem. werken 2.633,- 7 -4 bureaukosten e.d.s drukwerk, advertenties enz. contributie bedrijfsorgani satie -5 brandstof e.d.c brandstof en verlichting water J 5 64 s 7 9 183,38 .553,- 3.950,- 950,- 240,- 4.900,r 2.31.2 -5 subsidie badinrichting Huizum (Ver. "Het Groene Kruis") 2.31.3 Zwembad Huizum 2.31.3 -5 subsidies zwembad Huizum 2.375,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 260