2.32 Toiletinrichtingen 2.32.1 Toiletinrichtingen Oude Waag 2,32.1 -1 rechten 3.600 '1 2,32.2 Privaten en urinoirs nadelig saldo 1949 1.594,— 1950 1.565,— 1,565,- 5-165, nadelig saldo rekening 2.32 1949 1.303,10 1950 1.482,— 2,33 Watervoorziening hadè 1 Tg saTdo 1949 6.405,40 195 Of 1.561,16 1,561,16 1.561,16 2.32 Toiletinrichtingen li lil 2.32.1 Toiletinrichtingen Oude Waag 2,32.1 -2 personeelskosten^ beloning bewaarster hulp schoonmakers sociale lasten -4 bureaubehoeften e.d. drukwerk e.d, omz e thelas t ing -5 onderhoud water verlichting tonnenbelasting bedrijfskosten gem. werken II II II ontsmettingskostens desinfectiekosten gem. reiniging 2,33 Watervoorziening 1.460,- 90,- 26?,- 90, 110, -5 ontsmettingskosten; desinfectiekosten gem. reiniging batig saldo 290,90 83,— 2.32.2 Privaten en urinoirs 2.32.2 -3 onderhoudskosten e.d.s 200,- 200,- 150,- 25," 150,- 1.817, 200, 1.500,- 83,- 725,- 840,- 5.165. 2,33 -3 onderhoudskosten e.d.s -31 onderhoud drinkfonteinens onderhoud f waterverbruik bedrijfskosten gem. werken 75,- 25,- 32,- -32 waterleidings rente 354,60 afschrijving 1.074,56 132,- 1.429,16 1,561,16 1.561,16 Lr i. wm Mr tl u l!

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 261