2.34 Ontsmettingsdienst onderzoeken van woningen enz. f 1.800 ontsmetten van woningen enz. 5»000 ontsmetten voor het Groene Kruis 600, J 7400 ar- omzetbelasting 222 nadelig saldo 1949 15-644,35 1950 15.999,76 2.4 KEURINGSDIENSTEN 2,41 Keuring van waren 7.178, 15.999,76 23.177,76 overeenkomstig organische indeling begroting reinigingsbedrijf nadelig saldo 1949 6.700,- 1950/ 6.700,- 6.7OO,— 2.34 Ontsmettingsdienst personeelskosten: salarissen 2.654,™ arbeidslonen It 6 pOO-- beloning ontsmettingen Groene Kruis II 550,™ rijwielvergoeding II 52,™ reiskosten II 80,— sociale lasten II 3.832,21 ontsmettingsmiddelen: cyaankali en zwavelzuur ■500,— detrnol en detmolin It 1.000,— rattenbestrijding It 1.000,™ diverse materialen II 800 13.168,21 3,300 algemene onkosten:, f 2.476,^4 onderhoudskosten: j> 2.007,45 tractiekosten 2.225,56 23.177,76 2.41 Keuring van waren 2.41 -5 kosten Provinciale keuringsdienst: gemeentelijk aandeel 6.700, 6.7OO,-- 6.700,-»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 262