13.770,— ft 'tl '875,— It ?00^- ft 3.375,— 22.770,— t! 683,10 2.5 GEMEMTEREINIGING 2.51 Privaattonnendienst tonnenheffing 85.550,— tijdelijk geplaatste tonnen 500, verwisseling per abonnement 1.300,— per keer 1.600,— arbeid in gestichten 39,- vergoeding van gem, Leeuwardera- deel 18.000,— nadelig saldo 1949 f 120,64498 1950 134.357,05 106,989, 134.357,05 2,52 Huisvuilophaaldienst vergoeding van gem. Leeuwardera- deel 9,000,-- nadelig saldo 1949 72.045,46 1950 75-637,80 75.637,80 2.53 Mestbereiding en aflevering compost beer 4.O5O,— gier diverse vuilnis- vergoeding compostafladen afs omzetbelasting nadelig saldo 1949 14.506,60 1950/ 16.985,84 i6,98;,84 transporteren 365» 05 6,5/ 2,5 GEMEENTEREIN IGI'NG 2,51 Privaattonnendienst personeelskostens salaris controleur 3-534- arbeidslonen verwisselen tonnen 84.000,— onderhoud tonnen 6.200,— sociale lasten 41.507,84 135.241,84 onderhoudskosten e.d 0 o materialen f o.OOO,— vergoeding schade bij verwisse len tonnen 100,- aandeel onderhoudskosten 16,831,40 24.931,40 algemene onkosten; aandeel algemene onkosten 20.764,46 desinfectiekosten 2.000,— huur bergplaats Hempens 80, verwisselen tonnen Hempens 150, leges afd» bevolking 120, 23,114,46 tractiekostens f 53,079,68 kapitaalslasten; f 4.978,67 2.52 Huisvuilophaaldienst personeelslasten; aandeel salaris opzichter f 2.534, arbeidslonen huisvuil 28.000,- vissen stadsgrachten 700,— sociale lasten 13.831,22 45.065,22 onderhoudskosten; 4.899,81 algemene onkosten; aandeel algemene onkosten f 6.044,77 vuilnisverzameling Hempens 150,— tractiekostens auto's 27.263,15 paarden 1.214,85 6.194,77 28.478,— 2.53 Mestbereiding en aflevering personeelslastens arbeidslonen compostbereiding 18.000,— aflevering 3» 300,— sociale lasten 9«432,19 30.732,19 onderhoudskosten; f 3«510,16 algemene onkosten: aandeel algemene onkosten f 4.330,39 diverse uitgaven 500,— 4.830,39 transporteren .365,95^59

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 264