400,— 12,— J 5.4OO,— 820,— 5.000,— IO.50O,— 1.400,— 27.400,- 822,- 30,000,— 2.200,— 7-00,— 14.568,97 1.040,— 1.663,72 502,50 32,50 13.301,92 8.224,65 890,23 868,03 18.006,47 2.107,99 2.800,58 10.117,10 468.842,53 transport 365.056,59 2.54 Vervoer waardeloos vuil en vuilnisverbranding gras- en rietgewas uitzoeken van afval 300,- 100,— af-, omzetbelasting J tl nadelig saldo 1949 55.410,47 1950 70.365.80 388,- 70.365, 2,55 Werken voor derden ledigen particuliere kolken weghalen afvalbakken en -tonnen doden van honden en katten weghalen bedrijfsafval huisafval bergen van afval ledigen van beerputten overige diensten afs omzetbelasting 900,— 3.200,— l80,— nadelig saldo 1949 2.792,85 1950 6.454,14 26.578,-- 6.454,14 468.842,53 nadelig saldo rekening 2.5 1949 265.400,36 1950 303.800,63 overeenkomstig organische indeling begroting reinigingsbedrijf transport 2,54 Vervoer waardeloos vuil en vuilnisverbranding. 365.056,59 personeelslastens arbeidslonen vervoer en verwer ken vuil arbeidslonen vuilnisverbranding onderhoud pramen sociale lasten onderhoudskostens aandeel onderhoudskosten onderhoud motorboot afschrijving assurantie gasolie, poetskatoen enz. onderhoud pramen huur pramen afschrijving op pramen assurantie pramen algemene onkostens aandeel algemene onkosten belasting bruggelden contributie vakgroep diverse kleine uitgaven 6.301,62 11 500,— 11 281,08 11 ■213.— 11 1.800,— 11 1.000,— 11 tt II 7 774,15 11 11 260,— 11 108,— 11 50,— 47.468,97 tract ielco stens kapitaalslastens 2.55 Werken voor derden personeelskostens aandeel salaris opzichter f 480, arbeidslcnen 12.000,— sociale lasten 5.»526,47 onderhoudsko sten: algemene onkosten: aandeel algemene onkosten f 2.600,58 diverse onkosten 200, tract ielco stens auto's 8.-902,25 paarden 1.214,85 V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 265