42.933, 299, -4 bureaukosten e.d.s -5 overige kostens j 3„ V O L' K s: ff U. I 8. T E S T. I I G 31 STADSUITBREIDIHG 3.11 Uitbreidingsplan nadelig saldo 1949 23.810,— 1950 21.386,— 21.386, 21.386, 3.12 Grondbedrijf 3.12.1 Bouwterreinen huren en pachten 11.145, bijdrage van de kapitaaldienst exploitatie tekort 31.793? overeenkomstig begroting gem. grondbedrijf nadelig saldo 1949 1950 -?- 3.12.2 Cultuurgronden huren en pachten f 18.055 nadelig saldo 1949 1950 299,— 3.12.3 Erfpachtsgroxiden huren en pachten 263.000,- 324.292, 3.11 Uitbreidingsplan -2 personeelskosten? jaarwedde stedebouwkundig ingenieur 6.900, jaarwedden technische ambtenaren" 6.750, bedrijfskosten gem, werken 3.436? tekenbehoeften enz. 1,500,- bedrijfskosten gem. werken 200,- reclame industrievestiging f 2.500,- lidmaatschap lied. Instituut voor volkshuisvesting en stedebouw 100,- 3.12 Grondbedrijf 17.086, 1.700,- 2.600, 21.386, 3.12.1 Bouwterreinen onderhoudskosten; 2.910,- kapitaalslastens f 38.910?- administratiekostens f 1.118,- 3.12.2 Cultuurgronden onderhoudskosten; kapitaalslastens administratiekosten; batig saldo 1949 2.629? 1950 3.12.3 Erfpachtsgrondon onderhoudskosten: kapitaalslastens administratiekosten; batig saldo 1949 94.750? 1950 83.581,16 jy jy j 4.335,* 13.350?- 669?- 174.106,84 5.013,— 83.880,16 324.292?- batig saldo rekening 3*12 1949 97-379» 1950 83.581,16

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 266