21.300,- 3.000,- 250,- 2.500,- 2.000, f 3.2 BOW- EN WONINGTOEZICHT leges bouwvergunningen nadelig saldo 1949 32.017,— 1950 29.l03s5O T~ f 8,000, 29.183,50 3.3 WONINGBOUW 37.183,50 3.31 Woningwetwoningen nadelig saldo 1949 f 41.359,80 1950 50.907,25 50.907,25 transporteren 5°.907w 3.2 BOUW- UT WONINGTOEZICHT 3,2 -2 personeelskosten -5 jaarwedde directeur jaarwedden ambtenaren bedrijfskosten gem. werken J t t ~3 huisvestingskostens onderhoud en vernieuwen meubilaif aandeel huisvestingskosten gern, werken bedrijfskosten gem. werken 6.840,- 50,- bureaukosten e.d.s bureau- en reiskosten 600,— reorganisatie archief tl 500,— typewerk ft 500,— bedrijfskosten gem, werken ft 400,— overige kosten? plaatsen van bordjes onbewoon baarver klaarde woningen e.d. 800,— bedrijfskosten gem. werken tt 185,— toelage schoonheidscommissie tt 250,— lidmaatschap Friese Bouwkring ft 8,50 31.140, 2.800, 1.243,50 3.3 WONINGBOUW 37.183,50 3.31 Woningwetwoningen 3.31 -5 bijdragen e.d.s -51 verliezen 'woningbedrijf; 56 won. Mariahof f 939,19 101 Hollanderdijk 804,12 86 Ramstraat 3.392,79 60 Marssumerstraat 1.885,45 68 Camminghastraat 6.706,29 35 Geraniumstraat 261,93 35 Cambuurplein 275,22 73 II.H. Trompstraat 333,48 286 Marathonstraat 1.977,80 60 Kalverdijkje/Spoor straat 411,31 -52 storting reservefonds woningbedrijf 35 won. Geraniumstraat 590,— 35 Cambuurplein tt 580,— 71 II. H. Trompstraat tt 1.500,— 286 Marathonstraat ft 4.975, 60 Kalverdijk je/Spo or- straat tt 1.095, 16.987,58 5.740; transporteren 25.727,58 IJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 267