108 4.200,— 19 20 500,— 300,— 200,— 20 700,— 1,800,— 63 130 162 3.000,™ 6 2 2 6 won. 28 I.255,— 87 6 280,— -56 overige kosten; 21.360,23 transport 50.907,25" transporteren f transport 25,727,58 won, woningstichting "Pa trimonium" tt wonings ti chting "Patrimonium" 575,— 2,250,—. 100 ff ver. voor Volks ■*- huisvesting H ver. voor Volks huisvesting 125 tt vervoor Volks huisvesting 3.300,— 19 tt wonings t i cht ing "St. Joseph" 49 n v/oni ngs t i cht ing "St. Joseph" tt v/oningbouwver "Beter Wonen" OJ 0 0 "l 1 50 ti woningbouwer "Beter Wonen" 70 it woningbouwer "Beter Wonen" n v/oningbouwer "Leeuwarden" 390,— tt woningbouwer "Leeuwarden" 3.400,— oudbouw woningbouwer "Leeuv/arden" 315,23 WO 110 woningstichting "Leeuwarderadeel" tt v/oningstichting "Leeuwarderadeel" 25,-- tt v/oningstichting "Leeuv/arderadeel" 50,— 40,— tt woningstichting "Leeuwarderadeel" tt Y/oni ngs t i cht ing "Leeuv/ai-deradeel" 15» ~54 storting 63 ver. voor Volks huisvesting f u woningstichting "St. Joseph" 565, 40 s? v/oningbouv/ver "Beter Wonen" 16 ;t woningstichting "Leeuwarderadeel" -55 saneringskostens rente afschrijving verificatiekosten boeken v/oningbouv/corporaties 50,69 482,75 2.976,— 533,44 310, transporteren f 50.907,25

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 268