j 103,61 56,63 1949:/ 61.564,25 1950 64, 555,48 3.4 BUREAU HUISVESTING 23.700,38 3.4 BUREAU HUISVESTING 28.700,38 transport 50.907,25 3.32 -1 winst 8 won. 3.32 Overige woningen 9 5 70 Leeuwa.rderad.eel t! Acht ex- Land huurt Harlinger straatweg 320,72 1.465,89 nadelig saldo 1949 20.204,45 495° 13.648,23 1.946,35 13.643,23 66.502,33 nadelig saldo rekening 3»3 overeenkomstig begroting woningbedrijf nadelig saldo 1949 26.096,56 1950 28.700,38 transport 50»907,25 3.32 Overige woningen 3.32 -5 bijdragen- -51 verliezen woningbedrijfs 10 won. Tjerk Hiddesstraat 382,16 39 Jac. Binckesstx-aat 697,82 105 vei-spreide Y/oningen ,7»503,40 40 won. Auke Stellingwerfstr. 1,861,39 151 Balistraten 13,01 75 Insulindestraat 847,48 16 !l Julianalaan 153,69 -/' 11.458,95 -52 lidmaatschappen? nationale woningraad 100,- -53 kapitaalslasten (a fonds perdu verstrekte le-~ ningen)s rente 945,13 afschrijving 3.091, 4.036,13 66.502,33 3.4 -2 personeelskosten? jaarwedden ambtenaren 20,124, presentiegelden commissieleden 678, keuring en controle 25, rijwielvergoeding contx-oleurs 80 sociale lasten 2.488,38 -3 huisvestingskosten? onderhoud ge bouw 8 35 meubilair 195s verlichting, vervrarming, schoonhouden 1.197," 23.395,38 2.227: -4 bureaukosten e.d.s bureaubehoeften, drukwerken enz»/ 1.000,— advei-tentiekosten 50,"" telefoon 228, vergadering adviescommissie 50,"- *5 overige kosten? vorderingskosten 750," vrijvdllige beschikbaarstelling 1,000,- ■1,328,- 1.750,- .0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 269